| 
Säkerhet  | Om StepStone  | Välj språk: SE EN
Jobbsökning
(jobbtitel, sökord eller företagsnamn)
(ort, län eller postnummer)
(Valfritt)

Förändring – när naturen stretar emot

Om förändringar i arbetslivet

Vi lever i en värld av förändring. Det kan vara förändringar i samband med en organisationsförändring i företaget man jobbar på, byte av jobb - oavsett om det är självvalt eller på grund av uppsägning. Människans natur stretar emot förändring och ger upphov till många känslor. Hur kan man hantera detta när det gäller förändringar i arbetslivet?

Att hantera förändringar har alltid varit en del av människans natur. Vi är en del av jordens cykel där förändringar är oundvikliga. Ändå skapar förändringar ofta en känsla av otrygghet hos många människor i nutidens samhälle, speciellt om förändringen inte är självvald.

Identitet

Förändringar inom arbetsområdet har generellt stor betydelse för människor idag. Arbetet betyder mycket för de flesta och härigenom blir vi bekräftade som människor med vår identitet, existens och självuppfattning. Förändringar i människors arbetsliv kan starta en känslomässig process. Denna process kan bidra till personliga förändringar, som i slutänden kan påverka människans generella livskvalitet.

För att undvika förändringar försöker många människor hålla fast i sina vardagliga rutiner. Rutiner skapar trygghet och igenkännande, men kräver också en enorm portion energi då det dagligen ska kämpas för att hålla fast i rutinerna, i en tid där just förändringar på arbetsplatsen har blivit vardag i de flesta företagen.

Globaliseringen och de ändringar organisationer gör för att följa med medför att vi inte längre kan räkna med att våra jobb är oföränderliga. Förändringar kan plötsligt påannonseras - en fusion, en nedläggning eller en flytt av verksamheten man arbetar i. Känslor som frustration, vrede, sorg och rädsla kan förekomma hos medarbetare som inte har varit beredda på förändringar i deras jobb och som har trott att de var "osårbara" i förhållande till sin position på arbetsmarknaden. Känslan av att förlora fotfästet kan upplevas som skrämmande och obehagligt. Jobbet är för de flesta livlinan till ekonomi, välfärd, status, social samvaro och professionell - såväl som personlig utveckling.

Att förlora sitt fundament

Att förlora sitt ekonomiska fundament, sina kollegor, sin jobbfunktion och status på en enda gång är en stor förändring i en människas liv. Den enskilda ska hitta en ny plattform att fungera utifrån och det kan komma en period där självförtroende, självvärde och optimism kan vara dalande. Osäkerheten tar över och präglar vardagen.

Många människor är inte tillräckligt väl rustade för förändringar i arbetslivet. När vi blir utsatta för förändringar i det sammanhanget ställer vi många frågor kring vår egen identitet. Frågorna kommer just för att jobbet och den funktion man utför och/eller den utbildning man har bakom sig, är det många som förknippar med "det man är". Om man förlorar "det man är" försvinner därmed den identitet, som man har byggt sitt liv på och vad är man då? Det sammanhang man fungerar i har ändrat sig!

Kännedomen om eget marknadsvärde ger trygghet

Trots globaliseringens ökande påverkan och övergången från industrisamhället till vetenskapssamhället är många människor fortfarande inte redo att delta på en arbetsmarknad där den enskilda tryggt kan röra sig in och ut i de förändringar som är en del av det moderna samhället.

Att kunna delta på arbetsmarknaden på dessa premisser kräver att man känner sig själv och sitt marknadsvärde. Att känna till sina professionella såväl som personliga kompetenser, sina egenskaper, sina utvecklingssidor, sitt nätverk, egna önskemål och behov ger den trygghet som krävs för att röra sig på en arbetsmarknad i konstant förändring.

När man erkänner att ens marknadsvärde är beroende av ett givet sammanhang kommer man också att förstå att de kompetenser man besitter och utnyttjar i ett givet företag inte nödvändigtvis behöver vara eftertraktade kompetenser i ett annat företag. Med andra ord så handlar det om att kunna se sig själv i ett nytt perspektiv, där man värderar hur man kan använda sina kompetenser i den aktuella situationen.

Det är kompetenserna och önskan att använda dessa optimalt som är avgörande i förhållande till den jobbfunktion man önskar, och inte nödvändigtvis själva jobbtiteln. Detta ger handlingsfrihet och anledning att arbeta med de stora möjligheter detta perspektiv skapar.

Man kan i hög grad ta ansvar för och initiativ till att söka jobbfunktioner som matchar de kompetenser man har, när man känner till sitt marknadsvärde. Man vet därmed också vilka sidor av sig själv och vilka fackliga områden man med fördel kan förbättra.

Det blir lättare att förflytta sig på arbetsmarknaden, när det sker förändringar.

Kan man acceptera förändringar kommer vardagen också att bli lättare och man kommer att uppleva att förändringar, trots allt, i många sammanhang kan medföra spännande ändringar.

Förändringsprocess

Sättet som den enskilda hanterar förändringar är helt individuellt. Tiden det tar att komma igenom en förändringsprocess är också helt individuell. Man genomgår några faser som alla börjar med ett "farväl till något välkänt" och "hej" till något nytt.

Är man i en förändringsprocess på arbetsplatsen är det en bra idé att tillåta sig själv att använda den tid man känner att man behöver. Det kan vara svårt att säga "hej" till något nytt innan man har sagt "farväl" till det gamla. Accepten att en förändring är en realitet kan vara starten på att komma vidare.

När man är redo bör man se på de resurser man har i form av professionella såväl som personliga kompetenser för att få kännedom om dessa och för att skapa sig en bild av sig själv.

Kännedomen om sig själv är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att bevara sin trygghet i att vara en del av arbetsmarknaden idag. Och här är det viktigt att inte streta emot.

Av Barbara Maegaard Scheel
www.as3.se

Skapa ditt CV

Lägg upp ditt CV: bli kontaktad direkt av attraktiva arbetsgivare!

Skapa CV

Jobb via e-post

Ta emot lediga jobb som passar dig direkt till din e-post.

Skapa JobbAgent

Nyhetsbrev

Behöver du tips i ditt jobbsökande? Läs StepStones nyhetsbrev!

Prenumerera

Rekrytera effektivt

Upptäck hur StepStone kan hjälpa dig med en snabb och lyckad rekrytering.

Våra tjänster

Loading...
Skriv ut denna sida

Skriv ut