| 
Säkerhet  | Om StepStone  | Välj språk: SE EN
Jobbsökning
(jobbtitel, sökord eller företagsnamn)
(ort, län eller postnummer)
(Valfritt)

Integritetspolicy

Ändamål för datainsamling, giltig från den 12 juni 2008


StepStone har som målsättning att hjälpa dig med utvecklingen av din karriär under hela livet. Våra tjänster ger dig en förträfflig möjlighet att gå vidare i karriären, oavsett var i karriären du befinner dig nu och oavsett vad ditt nästa steg blir.

I syfte att hjälpa dig ta kontroll över din karriär, ditt liv och din framtid vill vi bygga en långsiktig relation där du har tillgång till våra produkter och tjänster 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Vi på StepStone vill göra ditt sökande efter jobb så lätt som möjligt. Du kan söka lediga jobb eller använda dig av tjänsterna i Mitt StepStone. Såväl vår CV-databas som vår JobbAgent informerar dig om lediga jobb och etablerar kontakt mellan dig och potentiella arbetsgivare.

En av grundprinciperna i relationen med StepStone - liksom i alla relationer - är tillit. Du kan lita till 100 % på att vi arbetar för att skydda din integritet. Vårt mål är att tillhandahålla dig som användare en säker och riskfri tjänst. Vår strävan är att säkerställa att den information du lämnar till oss förblir konfidentiell, samt att den endast används för de ändamål som beskrivs på vår hemsida.

Du är välkommen att kontakta oss för det fall att du upplever att vi inte efterlever villkoren i vår integritetspolicy eller på annat sätt inte uppfyller föreskrifter rörande behandling av personuppgifter.

Adress:

StepStone AB
Gustavslundsvägen 137
167 51 Bromma

Telefon: 0200-111 333

E-postadress: info@stepstone.se
Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Vilken typ av information samlar vi in?

1. Vilken information samlar vi in?

1. a) Mitt StepStone
Om du registrerar ett konto på Mitt StepStone för att använda våra tjänster kommer vi att lagra din E-postadress för att kunna skicka dig StepStones tjänster via E-post (JobbAgent, Nyhetsbrev, Karriärinformation och förfrågningar om ditt CV). Om du inte vill ta emot E-post från StepStone kan du ta emot dessa mail i din personliga "My StepStone Mailbox" och titta på dem online när du vill. Mailboxen är exklusivt designad för StepStones tjänster och kan inte användas för privat E-postkorrespondens. Om du vill använda My StepStone Mailbox måste du ange din E-postadress så vi kan skicka dig dina inloggningsuppgifter om du skulle glömma bort dem.

Om du registrerar ett konto på Mitt StepStone och även vill registrera ditt CV kommer vi be dig om personuppgifter. De personliga uppgifter som sparas tillsammans med ditt CV innehåller e-postadress, namn, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, foto, kön, medborgarskap och personnummer ("personlig användardata").

Dina personliga användardata behandlas enligt strikt förtroende och skickas inte vidare till arbetsgivare om du inte skapar ett aktivt, publikt CV (se punkt 2 nedan) eller om du har medgivit detta. Du har dessutom möjlighet att vidarebefordra dessa uppgifter till potentiella arbetsgivare - förutsatt att du har godkänt detta. På grund av tekniska orsaker måste vi be om vissa personliga uppgifter (E-postadress, kön, namn, postnummer och födelsedatum) när du registrerar dig på Mitt StepStone. Du behöver dock inte fylla i några personliga uppgifter bortsett från en aktiv E-postadress och en säkerhetsfråga så länge som du inte önskar att ladda upp ett CV. När du skapar ditt CV väljer du själv om du vill tillhandahålla personliga uppgifter, bortsett från namn och adress som måste finnas med. Vi kan också använda dina personliga uppgifter till att skicka dig erbjudanden från potentiella arbetsgivare genom andra kommunikationsvägar än E-post.

För att kunna säkerställa äktheten och undvika falska registreringar för tredje part, skickar vi dig en bekräftelse via E-post efter din registrering där vi ber dig att återigen bekräfta din registrering.

1. b) JobbAgent
Om du registrerar dig för en JobbAgent kommer du att få regelbunden information om platsannonser som matchar din profil som definierats av dig i förväg, därför kan det hända att vi skickar platsannonser som inte finns på StepStone utan på sajter hos våra utvalda partners.

Självklart skickar vi inte ut din personliga användarinformation till dessa partners.

2. CV:n
StepStone är en karriärsinriktad webbplats, vi ger dig möjligheten att registrera ditt CV i vår databas. Om du önskar att skapa ditt CV - d.v.s. en summering av din utbildning, dina arbetslivserfarenheter och kompetenser - i StepStones CV center behöver fylla i dina personliga uppgifter.

2.1 Som jobbsökande finns det tre olika sätt att använda StepStones CV-databas på:

2.1.1 Inaktivt CV
Det eller de CV:n som du lagrat i vår databas kan bifogas i ansökningar om du ansöker online till något av de jobberbjudanden som finns på StepStone. Du kan bifoga både aktiva och inaktiva CV:n. Inaktiva CV:n är inte avslöjade och inte sökbara. De är endast elektroniskt lagrade för att användas när du söker jobb online. De uppgifter som finns kommer inte på något sätt yppas till tredje part. Ditt CV kommer att skickas som en länk till potentiella arbetsgivare, inte som en bild. Därför kommer uppdateringar som du gör senare på ditt CV även att ändras i den version som skickats till en potentiell arbetsgivare. Självklart kan vi däremot inte exkludera möjligheten att en arbetsgivare eller rekryterare sparar ditt CV som en bild i sin egen databas.

2.1.2 Aktivt anonymt CV
Du kan aktivera och göra ditt CV anonymt på samma gång. Detta betyder att om du aktiverar din anonyma profil kommer dina personliga data att förbli osynlig. Arbetsgivare har dock möjligheten att läsa och välja anonyma CV:n efter vissa kriterier som de använder för att fylla sina lediga tjänster. Dessa rekryterare har dock ingen tillgång till dina personuppgifter, endast ditt födelseår och kön förutsatt att du angett det, kommer att bifogas ett anonymt CV och kommer att avslöjas för de arbetsgivare som läser ditt anonyma CV. Allt innehåll som inte skrivits i boxarna för personuppgifter kan ses av arbetsgivare. Tänk på detta om du anger detaljer om före detta eller nuvarande arbetsgivare eller om du använder fritextfälten.

Viktigt meddelande: Endast StepStone Group har tillgång till dina användardata i ett anonymt aktivt CV och kommer under inga omständigheter att skicka dessa vidare till potentiella arbetsgivare. Arbetsgivare ser alltid en anonym version av ditt CV. Om en arbetsgivare är intresserad av dig kan han/hon endast kontakta dig via StepStone. Arbetsgivaren kommer endast att ha tillgång till din identitet om du medger att avslöja den i varje individuellt fall.

Du kan avaktivera ditt anonyma CV när du vill för att förhindra tillgång till ditt anonyma CV. Det kommer att ligga kvar i systemet så att du kan bifoga det tillsammans med dina onlineansökningar. Självklart kan du också ta bort ditt CV helt och hållet från systemet när du skulle önska.

Naturligtvis kan vi inte ansvara för hur din personliga information på ditt anonyma CV används av arbetsgivare om du lämnar ut personuppgifter till dem.

2.1.3 Aktivt publikt CV
Du kan också aktivera och publicera ditt CV. Detta betyder att dina personliga uppgifter (E-postadress, namn, adress och annan information som ditt telefonnummer, mobilnummer, foto, kön, medborgarskap och födelsedatum) är fullt synligt för arbetsgivare som är inloggade på StepStones CV center. Dessa arbetsgivare har möjlighet att läsa och välja ditt publika CV och kan även söka efter ett publikt CV genom att använda viss personlig data. Var noga med att tänka på detta när du väljer att publicera ditt CV.

Du kan göra ditt CV anonymt eller inaktivera ditt publika CV när du vill för att förhindra tillgång till ditt CV. Om du väljer att endast dölja dina kontaktuppgifter gäller avsnitt 2.1.2. Om du väljer att avaktivera ditt CV kommer det att finnas kvar i systemet så att du kan bifoga det med dina onlineansökningar, avsnitt 2.1.1 gäller då. Självklart kan du också välja att helt ta bort ditt CV från systemet när du vill. Vi har inget ansvar för hur konfidentiellt dina uppgifter används av arbetsgivare. Vänligen tänk på det när du publicerar ditt CV.

2.3 CV-Agent
Aktiva CV:n kan bli bifogade som en E-postlänk till potentiella arbetsgivare på deras begäran om dessa matchar speciella kriterier definierade av den potentiella arbetsgivaren. Beroende på dina inställningar kommer ditt CV att vara anonymt eller publikt.

3. Cookies

Stepstone kan inte användas om du inte accepterar cookies.

StepStone använder Google Analytics, ett webbaserat analysprogram från Google, Inc ("Google") och Omniture Site Catalyst, en tjänst som tillhandahålls av Omniture, Inc. ("Omniture"). Båda dessa tjänster använder "cookies" som är textfiler placerade i din dator för att hjälpa till med webbsidesanalys om hur användare använder siten. Informationen som genereras av en cookie angående ditt användande av webbsidan (inklusdive din IP-adress) kommer att bli överfört och lagrat hos de respektive tjänsteföreagen på servrar i USA. Google och Omniture kommer att använda informationen för att utvärdera ditt användande av webbplatsen, sammanställa rapporter på webbsidesaktivitet och Internetanvändning. Google och Omniture kan också föra över den här informationen till tredje part när det krävs av lagen eller när en tredje part processar informationen på Google eller Omnitures vägar. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att assosieras med några andra uppgifter anordnade av Google eller Omniture. Du kan vägra att använda cookies genom att välja särskilda inställningar på din webbläsare, men kom ihåg att om du gör det kommer du inte att kunna använda den här siten i sin fulla funktion. Genom att använda webbsidan ger du ditt medgivande att använda uppgifter om dig av Google enligt sättet och för anledningarna skrivna ovan.

StepStone använder sig av cookies för att registrera svaren till de undersökningar vi gör på vår webbplats. Dessa cookies sparas i en vecka och du kommer att förvarnas om att det är en cookie som tillhör undersökningen.

Utöver detta använder StepStone endast Session Cookies för att förenkla tillgången till vår webbsida. Dessa cookies raderas när du loggar ut.

4. Loggfiler och Statistik
I våra loggfiler samlar vi in och lagrar IP-adresser (Internet Protocol-adresser) under en begränsad tid, så länge det är nödvändigt med hänsyn till datasäkerheten. Vi använder även IP-adresser för att generera anonym statistik och för att mäta antalet besökare på vår hemsida. Vi använder den även av redovisningsskäl för att beräkna antalet klick som mottagits via våra affärspartners, men vi utarbetar inga användarprofiler och vi länkar inte till uppgifter som är personligt identifierbara.

5. Lediga jobb med boxnummer
Om du svarar på en jobbannons med ett boxnummer, ger du oss därmed ditt tillstånd att vidarebefordra ditt följebrev och alla uppgifter som detta innehåller, till kunden med detta boxnummer. Vi är bemyndigade men inte förpliktigade att vidarebefordra ditt följebrev. Vi kontrollerar inte regelmässigt innehållet i ditt meddelande. Vi förbehåller oss dock rätten att göra detta. Vi förbehåller oss vidare rätten att inte vidarebefordra ditt följebrev om vi upptäcker att det innehåller olagligt innehåll enligt definitionen nedan. Vi kommer vidare att respektera eventuella låsmarkeringar som satts för vissa företag, såvida du givit oss det kompletta och korrekta namnet (företagets namn och juridiska form) samt adressen. Beroende på det tidskrävande undersökningsarbete som detta medför, kan vi dock inte acceptera låsmarkeringar för en hel företagsgrupp eller organisation. Ett undantag från detta är då vi erhållit komplett information (namn, juridisk form och adress) avseende varje enskilt företag i sådan grupp eller organisation. Vi vidarebefordrar inga ytterligare uppgifter utöver ditt följebrev (exempelvis uppgifter ur ditt CV). Möjlighet till någon matchning med dina personliga uppgifter som du lagt in i vårt system föreligger inte heller.

6. Olagligt innehåll
Notera att du ensam ansvarar för all text som lagts in i vårt system eller som skickas till oss (exempelvis för vidarebefordran till platsannonser med boxnummer). Kontrollera att du inte skickar oss bilagor som innehåller virus eller maskar. Personliga uppgifter som lämnas till StepStone ska inte innehålla: information rörande sjukdomar, uppgifter rörande graviditet, uppgifter om etniskt ursprung, politisk uppfattning, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsanslutning, hälsa eller sexuell läggning; ärekränkande eller nedsättande information; information som inte har någon rimlig anknytning till jobbprofilen. Den information du skickar till oss måste vara korrekt och får inte bryta mot immaterialrättslig lagstiftning rörande bl.a. upphovsrätt och varumärkesrätt, överträda lagar, konkurrenslagstiftning eller andra tillämpliga bestämmelser, rättigheter för tredjeman i allmänhet, eller god moral ("Olagligt innehåll"). Observera att du förbinder dig att ersätta oss för eventuella kostnader som kan uppstå till följd av din underlåtenhet eller oförmåga att förhindra förekomsten av Olagligt innehåll i den information du tillhandahåller StepStone.

7. Vem bearbetar dina uppgifter?
Vår hemsida handhas av StepStone NV, Avenue des Arts, 3/4/5, 1210 Brussels, Belgium. Servrarna underhålls av Belgacom Netcenter, Rittwegerlaan 15, 1830 Machelen, Belgium i deras lokaler. Det är dessa företag som ansvarar för bearbetningen av dina uppgifter. StepStone kan vidare komma att vidarebefordra dina uppgifter till andra samarbetspartners om så erfordras för teknisk administration och underhåll av StepStone/ tjänster. StepStone tillhandahåller information rörande detta i den aktuella integritetspolicyn.

8. Till vilka lämnar vi ut din personliga information?
En potentiell arbetsgivare kan få tillgång till anonyma och publika CV:n via StepStones CV-center. Både aktiva och inaktiva CV:n kan vidarebefordras som E-post eller i tryckt form till intresserade kunder för att öka spridnings- och svarsfrekvensen. StepStones CV-center kan nås direkt via StepStones webbplats eller via vanliga eller auktoriserade länkar på Internet hos StepStones samarbetspartners. StepStones kunder kan vara lokaliserade i land utanför Sverige eller EU, vilket kan innebära att överföring av uppgifter till sådant land kan komma att ske.

Om ditt CV är anonymt så kan du i varje enskilt fall välja om du vill avslöja dina personliga uppgifter i syfte för företaget att kunna kontakta dig. När dina personliga uppgifter har sänts till en potentiell arbetsgivare kan vi inte förhindra missbruk av dessa uppgifter. StepStone kan heller inte undvika att individer andra än arbetsgivare, rekryterare eller HR-konsulter använder sig av CV-databasen. Om du lagt in ett aktivt CV är det möjligt att du kontaktas för andra syften eller av andra företag. Vi kan inte hållas ansvariga för denna typ av missbruk av informationen

9. Övrigt
Om du har några funderingar eller frågor rörande vår integritetspolicy, skicka oss gärna ett e-postmeddelande till stepstone@stepstone.se eller ring oss på telefon:

StepStone AB
Gustavslundsvägen 137
167 51 Bromma

Telefon: 0200-111 333

E-postadress: info@stepstone.se
 

Övriga StepStone-företag i Europa:

StepStone Austria GmbH
Frankenberggasse 13/17
Wien A-1040
Austria

StepStone NV
Avenue des Arts 3/4/5
Brussels B-1210
Belgium

StepStone Deutschland AG
Hildebrandtstrasse 4E
Düsseldorf 40215
Germany

StepStone AS
Islands Brygge 57
København S 2300
Denmark

IT-Jobbank A/S
Kanonbaadsvej 10
1437 København K
Denmark

StepStone France SARL
6 Passage Lathuille
Paris 75018
France

Jobalacarte SA
6 Passage Lathuille
Paris 75018
France

StepStone S.r.l.
Piazza Indro Montanelli 20
Sesto San Giovanni, Milano 20099
Italy

StepStone b.v.
Schipholweg 66
2nd Floor
Leiden 2316 XE
Netherlands

StepStone ASA
Thunes vei 2
Oslo 0274
Norway

StepStone Norge AS
Thunes vei 2
Oslo 0274
Norway

Skapa ditt CV

Lägg upp ditt CV: bli kontaktad direkt av attraktiva arbetsgivare!

Skapa CV

Jobb via e-post

Ta emot lediga jobb som passar dig direkt till din e-post.

Skapa JobbAgent

Nyhetsbrev

Behöver du tips i ditt jobbsökande? Läs StepStones nyhetsbrev!

Prenumerera

Rekrytera effektivt

Upptäck hur StepStone kan hjälpa dig med en snabb och lyckad rekrytering.

Våra tjänster

Loading...