• Registrera
 • eller
 • Logga in med: StepStone-login
 • Facebook Login
  ?
  Snabbt och enkelt! Logga in med ditt Facebook-konto för att använda alla StepStones tjänster för jobbsökare.
  • Du slipper ytterligare ett login att komma ihåg
  • Oroa dig inte - vi kommer inte publicera någonting på din tidslinje
  Appen sparas som alla andra Facebook-appar i ditt app-center där du kan ändra dess synlighet.
Jobbsökning
(jobbtitel, sökord eller företagsnamn)
(ort, län eller postnummer)
Ta emot alla jobb som matchar dina kriterier via e-post
Loading...
Fortifikationsverket
Eskilstuna
Visa på karta
Ria Financial Services
Ingenjörskraft Rekryteringspartner AB
Helsingborg
Visa på karta
Novo Nordisk A/S
Måløv
Sigma Resources AB
Småland och Blekinge
Visa på karta
Netherlands
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Så hittar du de lediga jobben

Denna artikel vänder sig till dig som av olika skäl står i begrepp att söka nytt jobb. Du kanske är redo för en ny utmaning eller vill hitta en arbetsplats som bättre passar dina kvalifikationer och yrkesmässiga mål än ditt nuvarande jobb. Att hitta det perfekta jobbet kan vara en snårig och tålamodsprövande process. Med hjälp av relevant kunskap om arbetsmarknaden och var de lediga jobben finns, samt en målmedveten strategi för hur du kan göra dig attraktiv för potentiella arbetsgivare, har du goda chanser att lyckas. För att drömjobbet ska bli ditt krävs både självkännedom – du måste identifiera dina styrkor och sätta upp realistiska mål – och tillgång till rätt sorts kontaktytor. Idag finns dessa i allt högre utsträckning på nätet i form av sociala medier som Facebook och Twitter eller jobbsajter som StepStone.
att hitta och söka lediga jobb I ett första skede är det viktigt att inte utesluta några möjligheter genom att begränsa dig alltför mycket. Tänk noga efter vad olika branscher erbjuder och var om möjligt även öppen för att flytta till annan ort för att maximera dina chanser till framgång. Du kan genom din utbildning och dina erfarenheter vara lämpad för jobb inom helt andra yrkesområden än medvetet just nu. Nya arbetsuppgifter eller en ny omgivning kan dessutom vara ett bra sätt att utveckla nya färdigheter och perspektiv, vilket kan främja din framtida karriär.

Skaffa kunskap om arbetsmarknaden

Dagens allt flexiblare arbetsmarknad erbjuder både möjligheter och utmaningar för den som söker jobb. Det gäller framför allt att vara medveten om vilka krav som ställs och vilka färdigheter som önskas. Om plikttrogenhet och formella meriter efterfrågades förr, så värdesätter moderna arbetsgivare i allt högre grad personliga egenskaper som social kompetens och initiativförmåga. Därmed inte sagt att fackkunskap och rätt utbildning är oviktigt – tvärtom krävs relevanta kvalifikationer i många fall en förutsättning för att över huvudtaget vara aktuell för många jobb.
Följande tabell ger en överblick över jobb som är lediga i respektive bransch:

Lediga jobb i privat sektor efter näringsgrenar 1:a kv. 2013 (källa: SCB)
Tillverknings- och utvinningsindustri 6069
Energi och miljö 685
Byggindustri 2750
Handel 7315
Transport- och magasineringsföretag 2947
Hotel loch restauranger 3025
Informations- och kommunikationsföretag 4411
Kreditinstitut, försäkrings- och fastighetsbolag 2453
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6053
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster m.m. 6469
Utbildning, vård och omsorg 5278
Personliga och kulturella tjänster 3550


Man kan utläsa att det finns gott om lediga jobb och att de är relativt jämnt fördelade över olika branscher. Generellt sett efterfrågas främst kvalificerad personal både inom privat och offentlig sektor. Ingenjör , läkare, specialistsjuksköterska, arkitekt och lärare/forskare på högskolenivå anses enligt Saco typiska vara bristyrken (Källa: rapporten Framtidsutsikter). Ett allt högre tempo i arbetslivet och en strävan efter kompetensutveckling och nytänkande, både från arbetstagares och arbetsgivares sida, har både lett till förbättrade möjligheter till vidareutbildning, större omsättning på personal och större acceptans för personer som byter jobb eller rentav yrkesinriktning. Se denna utveckling som en fördel och utnyttja möjligheten att skaffa nyttig erfarenhet och att fortbilda dig. Efterfrågan på personer med både spetskompetens och inblick i olika verksamhetsfält har aldrig varit större.

Här finns jobben

Var du hittar ett jobb som passar just dig beror förstås på inom vilken sektor du är verksam och hur pass benägen du är att flytta. Som tabellen nedan visar kan lätt konstateras att de flesta lediga jobb finns i de södra, tätbefolkade delarna av Sverige, särskilt i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa dynamiska regioncentrum har en bred, diversifierad och växande arbetsmarknad, med industrijobb, stor tjänstesektor och ett brett utbud av jobb inom handel och offentlig sektor. Här finns dessutom många internationella storföretag representerade, vilka erbjuder karriärmöjligheter för personer med rätt kvalifikationer. För jobb i nöjes-, hotell- och restaurangbranschen, liksom inom media, reklam och kommunikation, är det också i hög grad de större städerna som gäller.

Lediga jobb i privat sektor efter region 1:a kv. 2013 (källa: SCB)
Stockholm 18734
Östra Mellansverige 7763
Småland med öarna 3047
Sydsverige 5642
Västsverige 9001
Norra Mellansverige 2651
Mellersta Norrland 1323
Övre Norrland 3048


Även regionerna utanför storstäderna erbjuder intressanta möjligheter, särskilt orter som nischat sig inom en viss bransch och samtidigt erbjuder högre utbildning. I de anrika universitetsstäderna Lund och Uppsala finns ett brett utbud av jobb inom forskning och innovation. Även mellanstora städer som Linköping, Växjö och Umeå jobbar aktivt i nära samarbete med universitet och näringsliv för att gynna nyföretagande. Jönköping och Helsingborg kan vara intressanta för jobb inom transport och logistik, och i Norrland pågår sedan en tid en gruvboom som förstärker landsdelens position inom råvaruutvinning. Många av Sveriges myndigheter befinner sig dessutom fördelade på en mängd mindre städer. Om du söker jobb inom förvaltning eller statliga verk kan det därför löna sig att leta över hela landet.

För att få en överblick över de lediga jobben kan du använda jobbsajten StepStones utmärkta sökfunktion, med vars hjälp du kan filtrera platsannonser efter kategori, region, bransch och arbetsgivare. StepStone ger dig också de senaste nyheterna om trender inom matchning och rekrytering, samt snabb information om lediga jobb via jobbagenttjänsten och en praktisk app.

Utarbeta en målmedveten och personlig strategi

Utannonserade jobb har ofta hundratals sökande och många av dem kanske visar upp bättre meriter än du själv. Om du vill öka dina chanser att bli anställd behövs därför en väl genomtänkt strategi som omfattar allt från meningsfulla referenser och en intresseväckande framtoning till alternativa kontaktvägar. Följande punkter kan vara värda att ägna särskild uppmärksamhet när du letar efter lediga jobb:
Många jobb annonseras inte ut av traditionella jobbörser. Våga kontakta arbetsgivare direkt och registrera dig och ditt CV på StepStone som har lång erfarenhet av att matcha arbetssökande med rekryterande företag.
Vårda kontakter från tidigare anställningar – de kan bli värdefulla en dag.
Använd inte alltför snäva sökkriterier – håll dörren öppen även för jobb utanför din yrkeskategori.
Var aktiv på sociala medier, knyt kontakter så du får snabb information om lediga jobb.
Lägg ner tid på att utforma ett professionellt CV och ett välformulerat personligt brev (se StepStones karriärcenter för matnyttiga tips).
professionellt CV och välformulerat personligt brev Tänk på att alltid utgå från din egen unika arbetssituation och dra nytta av kontakter och erfarenheter som du förvärvat i arbetslivet, men också privat och i föreningssammanhang. Kanske har du speciella förutsättningar inom ett visst område som gör dig särskilt lämplig för ett jobb? Att veta vad du kan erbjuda en potentiell arbetsgivare är lika viktigt som det motsatta. Det gäller också att vara realistisk. Om du inte kan visa upp de förkunskaper som krävs för jobbet du vill ha, är det kanske dags för en vidareutbildning. Att ta en paus i yrkeslivet kan ha många fördelar. Du får chansen att inhämta aktuell kunskap och vidga dina vyer, samtidigt som du gör dig attraktivare på arbetsmarknaden. När ett ledigt jobb väl dyker upp är du bättre rustad och dina chanser att bli anställd ökar.

Lediga jobb i utlandet

Många svenska företag och organisationer har verksamhet i andra länder och en allt större administration inom EU och andra överstatliga organ ökar efterfrågan på kompetent och språkkunnig personal på en mängd områden. Att arbeta i utlandet kan vara både meriterande och ge dig en unik erfarenhet på ett personligt plan. Goda kunskaper i engelska är vanligtvis ett krav och ytterligare språkfärdigheter anses vara en stor fördel.
Att flytta utomlands för att jobba är ett stort steg som bör tänkas igenom noga. Du måste göra en uppskattning om vilken nytta en utlandsvistelse kan ha för dig och vilka individuella arrangemang som är nödvändiga, särskilt för dig med familj och om du äger bostad. Att jobba i något av de nordiska grannländerna är förhållandevis okomplicerat – arbetskulturen är likartad och språkbarriärerna små. Många svenskar arbetar idag i Danmark och Norge, främst i serviceyrken men också inom större koncerner i en rad olika branscher. Oavsett om det nya jobbet finns inom EU eller i en annan del av världen är det viktigt att sätta sig in i skatteregler, löneläge och kulturella skillnader. Vill du hitta de lediga utlandsjobben kan du vända dig till jobbörser eller kontakta svenska företag med verksamhet i utlandet. På StepStone hittar du allmän information om jobbsituationen i olika länder samt lediga tjänster.

Bedöm dina framtidsutsikter

Bedöm dina karriärmöjligheter Innan du överväger att ta ett ledigt jobb, eller rent av att byta från ett jobb du trivs bra med, borde du blicka några år framåt i tiden. Fundera över vad det nya jobbet eller den nya arbetsgivaren kan erbjuda dig i form av karriärmöjligheter, förmåner och vidareutbildning. Ta reda på vilka karriärvägar som finns inom organisationen och om man satsar på sina medarbetare, exempelvis genom att erbjuda kurser i ledarskap. Många stora företag tillhandahåller internutbildningar, handledning och möjlighet att byta avdelning eller placeringsort. Jobb i mindre organisationer kan å andra sidan innebära mer eget ansvar och kortare befordringsväg. Föreställ dig hur länge du vill vara kvar på det nya jobbet och vilka alternativ som står dig till buds efteråt. Om du har dina framtidsplaner klara för dig är det lättare att veta vad du ska framhäva i ansökningsprocessen och vad du ska fokusera på när du förhandlar om lön och arbetsvillkor.

Se hela bilden

Både innan du börjar söka efter lediga jobb, under själva sökprocessen och i kontakten med möjliga arbetsgivare har du mycket att vinna på att se till helheten. Om du väger in faktorer som livssituation, arbetsbörda, utvecklingsmöjligheter och livskvalitet ökar sannolikheten att du hittar ett jobb som du trivs med, vilket gör ditt sökande effektivare. Genom att veta vad du eftersträvar och målmedvetet rikta in dig på de jobb som kan vara aktuella tar du kontrollen över ditt yrkesliv och anpassar dina sökkriterier efter din ambitionsnivå. De personliga förutsättningarna varierar mycket från individ till individ; somliga prioriterar karriär och hög lön, medan andra värderar personlig utveckling och familjeliv högre. Ta reda på vilken typ du är och inrikta ditt sökande efter lediga jobb därefter. Om du är välinformerad om vilka möjligheter arbetsmarknaden erbjuder och samtidigt bevisar tålamod och stor självkännedom kommer chanserna att hitta ett jobb som du trivs med att öka markant.
 | 
Säkerhet  | Om StepStone  | Välj språk: SE EN
 • Sök jobb
 • Jobba utomlands
Jobbsök
(jobbtitel, sökord eller företagsnamn)
(ort, län eller postnummer)