Försvarsmakten · Publicerad 10 sept 2019

FMTIS Driftenheten (DriftE) genomför driftövervakning samt underhåll och fjärravhjälpande åtgärder inom FM strategiska nät, vilket är en förutsättning för FM ledningsförmåga i fred, kris och krig. Enheten har 300 anställda fördelade på 6 avdelningar, varav ledningsstödsavdelningen är en av dessa.

DriftE utövar funktionen FM nätoperatör samt fördelar och prioriterar uppgifter till FMTIS Genomförandeenheter (GE) avseende drifts-, utbyggnads- och underhållsuppgifter på ledningssystem.

Chefen för ledningsstödsavdelningen är en nyckelspelare inom DriftE.

Ledningsstödsavdelningen leder och samordnar verksamheten inom DriftE, och därför kommer ditt arbete och din avdelning att utgöra en viktig funktion för att verksamheten ska fortlöpa smidigt vid enheten.

FMTIS uppdrag inom och utom Försvarsmakten innebär snabba tempoväxlingar, du måste därför känna dig bekväm med att kvickt skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter.

Som chef kommer du att få möjlighet att utveckla arbetsformer och rutiner för att effektivisera verksamheten. Dokumentation och processbeskrivningar ska hållas uppdaterade i syfte att uppfylla förvaltningens krav.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Leder verksamheten vid Ledningsstödsavdelningen
 • Sammanhåller Driftenhetens interna ekonomi
 • Stödjer staben med planering för insatsverksamhet (GROP, Krigsorganisationsarbete mm).
 • Är uppgiftssammanhållande för Driftenheten (Uppgiftslogg, fördelning, uppföljning samt VIDAR)
 • Stödjer enheten med inköp och har uppföljning av dessa
 • Utvecklingsansvar för Driftenheten (Projekt samt införande av nya system mm)
 • Mötesansvarig på övergripande nivå
 • Ingå i enhetens ledningsgrupp
Övriga uppgifter
 • Avdelningen stödjer Produktionsavdelningen avseende produktionsekonomi
 • Kunna agera som Tjf C DriftE vid dennes frånvaro
Kvalifikationer
 • Officer nivå OF-3 alternativt OF-2 med mycket goda vitsord
 • Erfarenheter av personalansvar
 • B-körkort
Meriterande
 • Erfarenhet av FM telekominfrastruktur och ledningssystem för insatsverksamhet
 • Erfarenhet av att ha arbetat i stab
 • Erfarenhet av personalansvar för civila medarbetare
Personliga egenskaper
 • Du är en synlig ledare som vill arbeta nära och genom din personal
 • Du har en engagerande och motiverande ledarstil samt är öppen och tydlig i din kommunikation
 • Du har förmågan att prioritera och modet att välja bort
 • Du är analytisk, kunnig och kan ta till dig ny kunskap och dela med dig av den
 • Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer med såväl interna som externa kontakter
 • Att visa respekt för andra och samarbeta för att tillsammans nå bästa resultat är din utgångspunkt
 • Du är noggrann och strukturerad
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar

Övrigt

Befattningen är en officersbefattning (OF3).

Tillsvidareanställning (sex månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten). Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort: Bålsta eller Arboga.

Tjänsteresor förekommer inom ramen för arbetsuppgifterna.

Lön: Individuell lönesättning.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

Upplysningar

Upplysningar om befattningen lämnas av enhetschef Johan Strömquist

via växeln 08-788 75 00.

För frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta

HR-Generalist Magnus Johansson på telefon 072-3880117.

Fackliga företrädare

SACO Pär Lohman

OFR/S Per Andersson

SEKO Matz Felix

OFR/O Jörgen Trued

Samtliga nås genom växeln: 019-39 35 00

Sista ansökningsdatum: 30 september 2019

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet ansvarar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands.

FMTIS är ständigt insatta och verkar i fred, kris och krig och har över 1 400 medarbetare och finns på mer än 30 orter runt om i landet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Sista ansökningsdag
30 sept 2019
Ort
Arboga
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar
Visa var

Inga fler liknande jobb tillgängliga