Trafikverket · Publicerad 19 okt

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Trafikverket har till uppgift att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt. I nära dialog med regioner och kommuner ska verket svara för en samlad, långsiktig infrastrukturplanering för samtliga trafikslag. Trafikverket har också ansvar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Därtill ska verket ansvara för att infrastrukturen utnyttjas effektivt och främjar säkra och miljöanpassade transporter. Huvudkontoret ligger i Borlänge.

Trafikverket har en central juristavdelning som ger fullservice till hela verket och i hela landet. Juristerna ger t.ex. service och driver ärenden i samtliga stora investeringsprojekt som Citybanan, Förbifart Stockholm och Västlänken.

På Avdelning Juridik arbetar ett 30-tal jurister med all slags juridik som efterfrågas inom Trafikverket. Verksjuristerna arbetar inom ett stort antal rättsområden, såväl inom affärsjuridik som mera verksamhetsinriktade rättsområden. Juristernas arbete omfattar förvaltnings-, entreprenad-, upphandlings-, fastighets-, miljö-, skadestånds-, avtals- och EU-rätt, samt mer verksamhetsinriktade rättsområden såsom väg- och järnvägsjuridik och expropriationsrätt.

Vi söker nu en Enhetschef till Enheten för entreprenad-, upphandlings- och järnvägsjuridik.
Enhetschef Juridikavdelningen

Arbetsuppgifter
Som chef ansvarar du för verksamheten på enheten vilket även innefattar personal- och budgetansvar för enhetens medarbetare. Du arbetar även nära avdelningschefen i syfte att stärka avdelningen som juristfunktion. Du ska involvera och informera avdelningschefen och chefsjuristen i strategiska frågor och juridiska ärenden av större dignitet eller med massmedialt intresse. Du kommer även att ha rollen som ställföreträdande avdelningschef och sitter med i Juridikfunktionens ledningsgrupp.

Du kommer bland annat att ansvara för att:
  • säkerställa ett enhetligt juridiskt förhållningssätt och enhetliga juridiska ställningstaganden,
  • utveckla den juridiska verksamheten och medarbetarna. I det ingår även att säkerställa och utveckla funktion och arbetssätt för de ämnesområdesgrupper som finns på enheten, samt
  • sammanställa och sprida information om författningar och juridisk praxis som rör de rättsområden som enheten svarar för.
Du verkar för god samverkan inom och utom enheten.

En del tjänsteresor förekommer, men i begränsad omfattning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har Juristexamen 270 hp (180 p).

Du har goda juridiska kunskaper och flerårig erfarenhet av juridiskt arbete. Du har förmåga att sätta dig in i skilda juridiska områden. Det är meriterande med tidigare ledarerfarenheter och då särskilt ledarerfarenhet från verksamhet med juridisk inriktning.

Som chef i Trafikverket har du ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Vi söker dig som har förmåga att sätta din egen verksamhet i relation till övrig verksamhet inom Juridikavdelningen och Trafikverket.

Du har förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i förändring, där stora krav ställs på samarbete internt och externt. Du har ett ledarskap som engagerar och skapar förståelse för att verka i en miljö där en ny kultur och fungerande verksamhetsförutsättningar utarbetas över tid.

Som person är du resultatinriktad och en god ledare. Du har lätt för att bygga goda relationer både med medarbetare och interna/externa uppdragsgivare/kunder. Vidare krävs en förmåga att entusiasmera, stödja och coacha medarbetare men det är också viktigt att du trivs i rollen att ha ansvar och verka för en god arbetsmiljö.

Som chef i Trafikverket har du ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett

etiskt och moraliskt förhållningssätt. Vi söker dig som har förmåga att sätta din egen

verksamhet i relation till övrig verksamhet inom verksamhetsområdet och Trafikverket. Du har förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i förändring, där stora krav ställs på samarbete internt och externt. Du har ett ledarskap som engagerar och skapar förståelse för att verka i en miljö där en ny kultur och fungerande verksamhetsförutsättningar utarbetas över tid.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-11-06

Upplysningar

Avdelningschef Anders Ljungberg
010-123 6342

ST Britt Ek
010-123 6361

Saco Elisabeth Halvarsson
010-123 63 76

SEKO Caroline Fjellström
070-669 37 96
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget