Trafikverket · Publicerad 29 juni 2020

Arbetsuppgifter
Som förbindelseplanerare/nätverkstekniker inom tele planerar, projekterar och levererar du beställningar av nätverkstjänster företrädelsevis i Trafikverkets operativa IP/MPLS-nät.

Du ansvarar och deltar i leveransen innehållande planering, design, projektering, dokumentation och leverans av kommunikation och nätlösningar till Trafikverket, vilket också inkluderar våra stora och viktiga investeringsprojekt. Våra leveranser är en del i säkerhetsanläggningen.

Du kommer också att hantera beställningar av arbete i fält och andra typer av resurshanteringar samt viss ekonomiskt uppföljning. Därtill kommer du att ansvara för konfiguration av nätverksutrustning, planera och uppgradera nätverksutrustningar samt ansvara för rätt lagernivå angående materielförsörjning. Vi jobbar hela tiden mot tidsramarar samt analyserar och utvärderar olika handlingsalternativ.

En av våra utmaningar är att hela telesidan är tekniskt skiftande och att den ständigt utvecklas. Vi har mycket fokus på säkerheten. Oavsett vad du har för bakgrund kommer mycket att vara nytt och för att du på bästa sätt ska komma in i arbetet kommer du att få en handledare. Vi är ett team som jobbar tillsammans även om stor del av arbetet är självständigt. Du leder oftast självständigt arbetet av leveransen. Visst arbete av arkitektonisk natur förekommer exempelvis i form av design av nätutbyggnad.

Inom vår sektion ansvarar vi för samtlig telekommunikation för järnvägens behov i Trafikverkets eget IP-nätverk. En övergång till att gå över att jobba i vår driftorganisation inom sektionen kan i framtiden bli aktuellt om behov uppstår. Vilket innebär ansvarar för drift och felavhjälpning av Trafikverkets rikstäckande IP/MPLS-nät.

Kvalifikationer
Vem är du?

Du har ett teknikintresse och du förstår tekniken. Du har en problemlösande analytisk förmåga och du har förmågan att arbeta utifrån tidsramar. Du är van att arbeta efter uppsatta mål och du har kundens behov och förväntningar av kvalitet i fokus. Att arbeta självständigt är naturligt för dig likaväl som att arbeta tillsammans med andra.

Vi söker dig som
  • har minst treårig gymnasieutbildning inom teknik och/eller teletransmission alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
  • har god kännedom om nätverkslösningar och dess uppbyggnad
  • har god kunskap om IP-teknologi, gärna i kombination med erfarenhet av dokumentation av IP-lösningar, samt förståelse om projektering och realisering av tekniska IP-lösningar
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket
Det ses som meriterande om du
  • har erfarenhet av nätdesign, larminsamling, konfigurering av nätverksutrustning, övervakning och felsökning i IP-nät, servrar samt brandväggar.
Resor i Sverige och utlandet kan komma att ingå i tjänsten.

Det kan förekomma ej schemalagt arbete nattetid.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-10

Upplysningar

Rekryterande chef Lars Holm
0101257763

SEKO Tony Ridderstedt
0101257441

SACO Kristoffer Strömberg
0101231911

ST Magnus Hedström
0101232828
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
10 aug 2020
Ort
Borlänge
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
3

Inga fler liknande jobb tillgängliga