Trafikverket · Publicerad Igår 16:03

Arbetsuppgifter
Som förvaltare kommer du huvudsakligen att arbeta med förvaltning av de fordon och spårgående maskiner som Trafikverket innehar inom Spårfordonsavdelningen på FR, där tyngdpunkten kommer att ligga på sovvagnar, liggvagnar samt sittvagnar. I arbetsuppgifterna ingår upphandling, uthyrning och besiktning av dessa samt upphandling av och uppföljning av deras underhåll.

Inledningsvis kommer du delta i projekt och med tiden kommer allt mer ökat eget ansvar. Du kommer till en liten grupp under utveckling som är positiv och engagerad. Då det är en liten enhet kommer du att behöva bidra även inom andra områden när det krävs. Enheten är i en intressant utveckling och du kommer att få vara med bland pionjärerna.

I denna tjänst ingår resor då fordonen och verksamheten finns över hela landet. Du arbetar främst dagtid och oregelbunden tjänstgöring förekommer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
  • universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom teknik eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig, vilket innefattar senior i metodiskt arbetssätt och på egen hand hanterat fordonsförvaltning eller liknande förvaltning
  • flerårig erfarenhet av förvaltning av järnvägsfordon
  • förmåga att uttrycka dig väl i både svenska och engelska avseende fackterminologi rörande fordonsfrågor i såväl tal som skrift samt läsförståelse
  • kunskap om gällande lagstiftning, inklusive inom EU, gällande järnvägsfordon/spårgående arbetsmaskiner
  • kunskap om kvalitetssystem och livscykelkostnad (LCC)
  • har körkort för personbil
För att lyckas i rollen ser vi att du har en helhetssyn, ser till hela verksamheten och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policydokument, värderingar samt riktlinjer.Du är leveransorienterad, sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt samt ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat. Som förvaltare är du självgående, tar ansvar för din uppgift och strukturerar ditt angreppssätt samt driver dina processer vidare. Du har en god samarbetsförmåga, anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.

Placeringsort: Borlänge, Solna (alternativ placeringsort kan diskuteras)

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuer: Då Folkhälsomyndigheten rekommenderar så få fysiska möten som möjligt för att minska spridning av COVID-19 så kommer våra intervjuer att ske via Skype i stor utsträckning.

Som förvaltare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Trafikverkets Fordonsresurser är en av Trafikverkets resultatenheter och verksamheten drivs i bolagsliknande former. Vårt uppdrag är att ansvara för Trafikverkets fordonspark och beredskapsresurser. Detta inkluderar förvaltning av verksamheten som järnvägsföretag, leverera och hyra ut spårfordon och vägfordon. Uppdraget omfattar även att leverera beredskapsresurser som bandvagnar, tillfälliga broar och elverk. Fordonsresurser ska vara en resurs i samhällets krishantering.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-04-30

Upplysningar

ST Jerk Wiktorsson
0101231104

SACO Bengt Skärlén
0101231366

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

Rekryterande chef John-Åke Halldén
0101231409
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
30 apr 2020
Ort
Borlänge
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Förvaltare

Inga fler liknande jobb tillgängliga