Trafikverket · Publicerad 16 dec 2020

Arbetsuppgifter
Inom enheten Processtöd och kvalitet förvaltas Trafikverkets verktyg för projektledning. Förvaltningen omfattar cirka 150 IT-lösningar vilka främst används av Trafikverkets investerings- och underhållsprojekt. Nu söker vi en erfaren medarbetare som informationsförvaltare. Informationsförvaltaren är den som aktivt förvaltar informationen på informationsägarens uppdrag. Som informationsförvaltare är du strukturerad med ett samordnande ansvar, har övergripande kunskap om den verksamhet som informationen beskriver, har god kännedom om hur information skapas och används i verksamheten, har förmåga att se "informationen" på lång sikt samt förståelse för förvaltning och processorienterade arbetssätt. Etablering av informationsförvaltning pågår och du kommer vara drivande i det fortsatta arbetet med etableringen.

Utöver informationsförvaltning ingår det i tjänsten att vara förvaltare för en IT-lösning som hanterar teknisk dokumentation. Du säkerställer ett gott samarbete mellan verksamhetsnära och tekniknära förvaltning samt externa leverantörer. I rollen ingår även att planera och följa upp den dagliga verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) som är relevant för tjänsten. Alt. har du annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer motsvarar utbildningskravet.
 • har minst 5 års relevant och aktuell erfarenhet av IT-förvaltning.
 • har aktuell och relevant erfarenhet inom projektledning.
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av kravhantering kopplat till IT-lösningar.
 • har erfarenhet av förvaltning av IT-lösningar och verksamhetsutveckling i stora organisationer.
 • har kunskap om etablerade processer för hantering av IT-lösningar i stora organisationer.
 • har erfarenhet av att hantera budgetfrågor.
Som person
 • är du självgående, har goda ledarskapserfarenheter och kan lyfta blicken och se både till helhet och detalj.
 • har du god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.
 • har du god kommunikationsförmåga som innebär att du kan förmedlar budskap på ett enkelt och lyhört sätt utifrån mottagare.
 • är du en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma.
I denna tjänst kan urvalstest och arbetsprov komma att appliceras.

Valbara placeringsorter: Borlänge, Göteborg

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-01-27

Upplysningar

Rekryterande chef Charlotte Felix
0101232237

Rekryterande chef Magnus Reinius
0101232469

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
27 jan 2021
Ort
Borlänge
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Förvaltare

Inga fler liknande jobb tillgängliga