Trafikverket · Publicerad 12 feb

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Verksamhetsområde Trafiklednings förvaltningsobjekt Trafikinformera Järnväg söker en förvaltningsledare med fokus på den tekniknära förvaltningen.

Som förvaltningsledare leder du arbetet inom förvaltningsobjekt. Du säkerställer att våra IT-system och våra arbetssätt är robusta och bidrar till en hög kvalitet på trafikinformation på järnväg. Du arbetsleder också de resurser som finns till förfogande. Vidare ansvarar du för leveranser ut från objektet och mottagning av leveranser in till oss. Du ansvarar även för uppföljningar och ingår i enhetens ledningsgrupp.

Du är en central del i enhetens styrning och bidrar med framtagande av mål och mått, utredningar, medverkan i olika forum, agera biträdande sponsor mm.

Du samarbetar med en förvaltningsledare med inriktning på processer och arbetssätt, allt enligt vårt arbetssätt "parhästar".

Exempel på arbetsuppgifter är:
 • Ansvar för att sätta mål, planera, vid behov prioritera samt följa upp verksamheten.
 • Utarbeta underlag för att förvaltningsobjektet har de resurser (ekonomiska och personella) som krävs för att uppnå målen i förvaltningsplanen.
 • Planera, samordna och leda den verksamhetsnära förvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt i enlighet med förvaltningsplanen.
 • Ha ett nära samarbete med andra förvaltningsobjekt och intressenter samt IT-verksamheten för att säkerställa gemensamma leveranser.
 • Vara ett stöd för förvaltare inom förvaltningsobjektet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har teknisk högskoleutbildning (180 hp)
 • har flerårig erfarenhet av att ha arbetat som ledare i en större organisation
 • har erfarenhet av förändringsledning
 • kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
 • har svenskt medborgarskap
Du som person
 • drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar
 • är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter
 • har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat
 • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren
Det är meriterande om du
 • har dokumenterad IT-bakgrund
 • har kompetens inom förvaltningsmodellen PM3
 • har arbetat med förvaltningsfrågor.
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-06

Upplysningar

Rekryterande chef Ulrica Sörman
0101231179

ST Bengt Gruvman
0101231346

SEKO Dennis Ryd
0101238466

SACO Annika Nåfors
0101235002
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga