Trafikverket · Publicerad Idag 00:00

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

På den centrala funktionen HR arbetar vi för att skapa en modern och attraktiv arbetsplats, med rätt kompetens på rätt plats i organisationen. Vi har ett strategiskt och funktionellt HR-ansvar för hela Trafikverket och bidrar med stöd och styrning inom HR-området till organisation och chefer. Frågor som kompetensförsörjning, avtal, villkor, arbetsmiljö, hälsa och organisation ingår i vårt uppdrag. Dessutom är det vår uppgift att stärka Trafikverkets ställning som en attraktiv arbetsgivare, för såväl egna som framtida medarbetare. Vår ambition är att skapa en stimulerande arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje och engagemang. Vill du följa med på resan?
Inom avdelningen strategisk HR, central funktion HR i Trafikverket arbetar vi med att designa processer inom HR-området för hela organisationen. Vi ansvarar för utveckling, förvaltning och uppföljning av HR-processer och HR-tjänster. Vi utvecklar och driver HR-interna nätverk och ansvarar för att utveckla relevanta verktyg och metodik. Vi agerar expertstöd inom HR-processer och HR-tjänster och ansvarar för omvärldsbevakning. Vi vill förstärka vårt team och söker nu en pålitlig, engagerad och modig HR-strateg.

HR-strateg

Arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla våra processer och arbetssätt för strategisk och systematisk kompetensförsörjning. Detta innebär att utifrån våra mål och planeringsprocess designa arbetssätt och verktyg och som stödjer oss i att analysera, planera, genomföra och utvärdera kompetensfrågor, på kort och lång sikt. Vidare kommer du att ha en viktig roll i utvecklingen av vårt systemstöd för kompetensförsörjningen, vår prestationshantering och talanghantering. Flera av uppdragen i befattningen sker i projektform där du oftast agerar projektledare.

Då vi är en nationell organisation förekommer resor i tjänsten.

Kvalifikationer
Du har högskoleexamen inom HR-området eller annan beteendevetenskaplig examen (180 hp) alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdigt. Du har minst 5 års erfarenhet av HR-arbete på strategisk nivå. Det innebär att du har god övergripande förståelse för HR-processer och hur dessa stödjer organisationens verksamhetsområden.

Det är meriterande om du har arbetat i en större organisation med kompetensförsörjningsfrågor. Det är också meriterande med erfarenhet av hur man framgångsrikt leder förändringsarbete samt erfarenhet av projektledning.

För att nå framgång i rollen trivs du med en stor bredd i uppgifterna i en komplex organisation. Därför behöver du som person vara självgående, analytisk och strukturerad med en förmåga att prioritera utifrån en helhetssyn och verksamhetens bästa. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa och upprätthålla långsiktiga relationer.

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-02

Upplysningar

Avdelningschef Andreas Sjöberg
010-123 2338

ST Jerk Wiktorsson
010-123 1104

Saco Kjell Fors
010-123 5360

SEKO Tony Ridderstedt
010-125 7441
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget