Trafikverket · Publicerad 6 juni

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att:
 • driva utvecklingen av Trafikverkets förmåga att samordna krisberedskapen och planeringen för höjd beredskap inom transportsektorn.
 • driva och utveckla transportsektorns förmåga att planera, samverka och leda. I detta ingår att ta ett särskilt ansvar för ett av områdena luft-, sjö- eller landtransporter (väg och järnväg).
 • utveckla nätverk och samverkan med försvarsmakten, näringsliv, myndigheter, länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer.
 • leda och delta i utredningar, identifiera utvecklingsbehov, ta fram åtgärdsförslag och planer samt driva förändringsarbete internt och externt.
 • utveckla, leda och medverka i utbildnings- och övningsverksamhet.
Den som arbetar i befattningen kan förväntas ingå i Trafikverkets krishanterings- och beredskapsorganisation. Resor förekommer i tjänsten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har erfarenhet av projektledning
 • har god dokumenterad kunskap och erfarenhet av samhällets krisberedskap, totalförsvar och säkerhetsskydd
 • har dokumenterat goda kunskaper om lagstiftningen inom området
 • har dokumenterad erfarenhet av arbete med samhällssäkerhets- och beredskapsarbete
 • erfarenhet från något av trafikslagen: luftfart, sjöfart eller landtransporter (väg/järnväg)
 • har svenskt medborgarskap
 • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
 • har goda ledaregenskaper
 • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren
 • har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-06-22

Upplysningar
Airi Larsson

Bengt Palm

Raili Salminen

Rekryterande chef Maria Dädeby
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
22 juni
Ort
Borlänge
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
3

Inga fler liknande jobb tillgängliga