Trafikverket · Publicerad 30 apr 2021

Har du ett stort intresse av samhällsutveckling så finns stora utmaningar inom Trafikverkets arbete med krisberedskap och civilt försvar! Du kan vara med och påverka uppbyggnaden av ett robust och säkert samhälle.

Som Nationell beredskapsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare till verksamhetsområde Planering, avdelningen Samhällsskydd och beredskap, till enheten för genomförandeplanering. Totalförsvarsplanering och förmågeutveckling inom området krisberedskap och höjd beredskap är huvuduppgifterna på avdelningen. Några av enhetens viktigaste uppgifter är att inrikta, stödja och följa upp arbetet för att likrikta Trafikverkets arbetssätt inom området krisberedskap och höjd beredskap. Detta gör vi genom att konkretisera och ge stöd i framtagande av åtgärder för beredskapsplanering inom krisberedskap och höjd beredskap i Trafikverket och för transportområdet. Enheten stöttar även med åtgärds- och förmågeutveckling samt frågor kopplat till säkerhetsskydd.

Du deltar på enhetens och i avdelningens arbete med krisberedskap och totalförsvarsplanering och i den samverkan som sker med andra aktörer inom samhällets krisberedskapssystem och totalförsvar. I övrigt samarbetar du med dina kollegor för att åstadkomma synergier inom ramen för avdelningens ansvarsområden.

I hela samhället pågår utvecklingen av totalförsvaret vilket innebär att arbetsuppgifterna kommer att innehålla en stor del utvecklingsuppdrag de närmaste åren där du som nationell beredskapsplanerare kommer att kunna påverka och vara delaktig i. I vissa delar kommer du leda ett arbete och i andra delar bidra med din kunskap. Ditt arbete innehåller en del resor, både nationellt och regionalt.

Kvalifikationer

Vem är du?

För enhetens framgång i att bidra till Trafikverkets förmåga i området kris och höjd beredskap är aktiv samverkan med våra partners internt och externt avgörande. För att lyckas i rollen behöver du därför ha en god kommunikationsförmåga, vara lyhörd och anpassa din kommunikation till mottagaren.

Du har lätt för att samarbeta och är smidig i din samverkan både internt på myndigheten men också med externa aktörer. Du ser till hela organisationens bästa och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Därutöver har du en god analytisk förmåga som gör att du identifierar risker och behov samt utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Du arbetar effektivt och uthålligt samt drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Då arbetet innehåller krav på rapportering och uppföljning av resultat, behöver du ha förmågan att arbeta effektivt i team med andra medarbetare, experter och externa parter liksom förmågan att kunna jobba strukturerat.

Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med inriktning mot krisberedskap, totalförsvar eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som är relevant för tjänsten
  • har erfarenhet av att ha arbetat med krisberedskap och/eller civilt försvar
  • har erfarenhet av att ha arbetat med säkerhetsskyddsfrågor och/eller kontinuitetshantering
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
  • har körkort för personbil
Vi ser det som meriterande om du har
  • erfarenhet av samverkan inom området krisberedskap mellan myndigheter, andra offentliga organisationer och den privata sektorn
  • relevant erfarenhet av arbete med samhällssäkerhet och krisberedskap i en större organisation
  • erfarenhet av att driva projekt och har haft en coachande och ledande roll
Varmt välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Aktuella placeringsorter är Borlänge, Kristianstad, Gävle och Luleå.

Vi planerar att hålla intervjuer via Skype den 8-9/6.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-LR2

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-05-19

Upplysningar

Rekryterande chef Pirjo Nordqvist
0101237905

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Lennart Staberg
0101236506
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
19 maj 2021
Ort
Borlänge
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga