Trafikverket · Publicerad 31 mars 2021

Som Projektledare IT Telekompå Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Sektion systemförvaltning ansvarar bl.a. för drift, förvaltning och utveckling av stödsystem inom Telekomområdet på Trafikverket IT. Systemen stöder Trafikverkets kommunikationsinfrastruktur för väg och järnväg och ska bidra till att verksamheten på avdelningen får effektiva arbetsflöden. Sektionen är i en spännande resa att utveckla området för att på ett bättre sätt möta verksamhetens krav på anpassning och utveckling av stödsystemen samt hur de samverkar för att stödja och effektivisera driften av Trafikverkets telekomanläggning. Sektionen verkar för att åstadkomma en helhets- och systemsyn för plattformen av såväl styr- som stödsystem (applikationer) i hela produktionsapparaten.

Som projektledare IT med inriktning telekom håller du, ofta i projektform, ihop förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter inom systemförvaltning. Du är representant för sektionen systemförvaltning i små och stora projekt där du driver anpassnings- och utvecklingsarbetet av rutiner och arbetsmetoder för att säkerställa en stabil systemdrift. I rollen kommunicerar du löpande med många olika parter, såväl internt inom Trafikverket som externt med t.ex. leverantörer. Du är lite av spindeln i nätet och den ena arbetsveckan är ofta olik den andra.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har högskoleutbildning inom data/systemvetenskap eller telekommunikation. Alternativt har du annan utbildning som i kombination med erfarenhet kan bedömas likvärdig.
 • har flerårig erfarenhet inom arbete med systemförvaltning och/eller projektledning.
 • kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Som person
 • är du initiativtagande och självständig. Du ser vad som behöver göras och agerar därefter.
 • är du en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma.
 • har du ett starkt kundfokus och arbetar för att hitta lösningar som passar både kund och organisation.
 • har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av kravarbete (kravfångst kravspecifikation).
 • har erfarenhet av systemutveckling och/eller processarbete enligt t.ex. ITIL.
 • har yrkeserfarenhet från telekomområdet.
 • har erfarenhet och kunskap av OSS (Operations Support System) inom telekomområdet.
I denna rekrytering kan urvalstest och arbetsprov komma att appliceras.

Valbara placeringsorter: Borlänge, Gävle

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-04-20

Upplysningar

Rekryterande chef Daniel Isacson
0101257034

SEKO Tony Ridderstedt
0101257441

SACO Kjell Israelsson
0101257225

ST Magnus Hedström
0101232828
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
20 apr 2021
Ort
Borlänge
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga