Trafikverket · Publicerad 7 sept 2021

Som riskstrateg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

-"Vi är stolta över att Trafikverket är långt fram i arbetet med riskhantering. Vi fortsätter hela tiden att utveckla och förbättra vårt arbete och ditt bidrag blir viktigt. Du kommer t.ex. vara drivande i arbetet med integrerad riskhantering i en av våra stora huvudprocesser, där våra projekt genomför åtgärder på vägar och järnvägar i " -berättar enhetschefen, tillika Investerings säkerhetschef

Arbetsuppgifter
Som riskstrateg verkar du inom vår Investeringsverksamhet och du kommer att bistå ledningen i att samordna, följa upp, analysera, rapportera och driva på utvecklingen av intern styrning och kontroll inom riskhantering på en nationell nivå. Det innebär bland annat att bidra till att riskhantering integreras, implementeras och tillämpas i alla verksamhetsdelar såsom planering och utförande. Du kommer också t ex leda arbetet med Investerings verksamhetsanalys, egenutvärdering av verksamhetsansvar, ge input till Trafikverkets risk- och sårbarhetsanalys samt upprätta beslutsunderlag till ledningen. Du kommer därmed arbeta nära Investerings ledning och säkerhetschef samtidigt som du även kommer att ge vägledning och stöd till chefer och specialister i verksamheten.

Som riskstrateg deltar du i utvecklingsarbeten på olika verksamhetsnivåer där du har möjlighet att påverka utformning av arbetssätt. Du kommer även jobba operativ där du t.ex. leder verksamhetsanalyser och analyser enligt CSM RA (common safety method risk assessment). Du samordnar förvaltning av styrande dokument för integrerad riskhantering, utbildar och driver förbättringsåtgärder samt bidrar i vidareutveckling av systemstöd för riskhantering. Du kommer att vara med som representant i Trafikverkets risknätverk och samarbeta med övriga riskstrateger inom andra verksamhetsområden inom Trafikverket

Våra medarbetare sitter på flera olika orter och en stor del av arbetet sker via digitala möten.

Kvalifikationer

Vem är du

Du har en problemlösande analytisk förmåga vilkjet innebär att du drar övergripande strategier utifrån ett helhetsperspektiv. Du är kommunikativ vilket innebär att du kan förmedla budskap på ett enkelt sätt och anpassar dig till mottagaren, oavsett om det är en presentation eller i ett samtal. Du leder arbetet framåt, prioriterar självständigt bland dina arbetsuppgifter samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra.

Vi söker dig som
  • har universitet/högskoleutbildning om minst 180 hp med huvudinriktning mot riskhantering eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig arbetslivserfarenhet i närtid av strategiskt arbete inom riskområdet
Det är meriterande om du har erfarenhet av CSM RA (common safety method risk assessment)

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Testerna skickas i samband med att ansökningstiden går ut och vi ber dig därför ha koll på din mail, även skräppost.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-09-27

Upplysningar

Rekryterande chef Stina Olsson
0101237144

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Christina Mattila
0101237068
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
27 sept 2021
Ort
Borlänge
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga