Försvarsmakten · Publicerad 14 nov

EOD-plutonen är en del av Ingenjörbataljonen vid Ing 2 i Eksjö. EOD löser kvalificerade amröjuppgifter som understöd till och i samverkan med andra förband. Detta genomförs både nationellt och utomlands i miljöer där hotet från oexploderad ammunition (OXA) och IED är stort. Enheterna är utrustade med kvalificerad uppgiftsanpassad utrustning. Den primära uppgiften för EOD-enheterna är insatser mot IED och OXA i höghotsmiljö.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Tjänsten innebär att du på sikt tjänstgör vid någon av EOD-plutonerna. EOD-soldaten är robotoperatör, understödjer röjledaren med färdigställande/hantering av kvalificerad röjningsmateriel, bemannar gruppens tunga vapensystem samt är fordonsförare. Som soldat hos oss ställs höga krav på ansvarstagande, självständighet, uthållighet och personlig integritet.

Utbildning och evaluering: Om du bedöms lämplig och blir antagen kommer du påbörja en grundläggande amröjutbildning. Denna utbildning följs på sikt av ytterligare utbildning och insatsspecifik träning. Du måste befinnas lämplig och vara godkänd vid alla utbildningar och evalueringar för att kunna fortsätta din tjänstgöring vid EOD-plutonen.

Anställningen: Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta innebär 6 månaders provanställning och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4 år. Anställningen innebär heltidstjänstgöring samt obligatorisk utlandstjänstgöring.

Lön: Individuell lönesättning enl avtal.

Tillträde: enl. överenskommelse.

Placeringsort: Eksjö

Generella krav för anställning:
 • Svenskt medborgarskap
 • Godkänd militär grundutbildning (Vänplikt/GMU+6 månaders anställning innehållande FSU)
 • B-körkort
 • Godkänd säkerhetsprövning
Meriterande kvalifikationer:
 • Amröjutbildning
 • Förarbevis Ptgb 16/Patgb 203
 • Sprängkort
 • Genomförd militär utlandstjänst
Personliga egenskaper: Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du fungerar väl under press, har en god samarbets-, problemlösnings, och organisationsförmåga samt innehar en god fysisk och psykisk status.

Dokument att bifoga ansökan:
 • Personligt brev
 • CV med aktuella referenser
 • Gymnasiebetyg
 • Körkort och eventuellt militärt förarbevis
 • Militärt vitsord med referenser
Ansökningsprocessen: Du får e-post som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Du kan sedan komma att kallas till förbandet för intervjuer, fysiska tester och läkarundersökning. Urval sker löpande och vi kan komma att kalla lämpliga kandidater innan ansökningstiden löpt ut.

Sista ansökningsdag: 2017-12-31

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Mj Oscar Elardt, oscar.elardt@mil.se , 072-1877467

Fackliga representanter:

Jonas Larsson, OF Eksjö 0381-180 42, jonas.a.larsson@mil.se

Carola Blomdahl, Försvarsförbundet 0381-186 00, carola.blomdahl@mil.se

Irené Ström, SEKO 070-8218501, sekoforsvar-eksjo@mil.se

Sofie Bergkvist, SACO 0381-18548, sofie.bergkvist@mil.se

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga