Försvarsmakten · Publicerad 20 sept

Beskrivning av avdelningen:

Ledningsträningsavdelningen är en del av Ledningsstridskolan och har till uppgift att träna beslutsfattare och deras rådgivare, i dagligt tal kallade chefer och staber.

Här övar individer i tillfälligt sammansatta övningsorganisationer, såväl som insatsorganisationens skarpa staber och deras betjäningsförband. En central målgrupp är ledning vid internationella krishanteringsinsatser.

Ledningsträningsavdelningen ansvarar för övning på operativ och högre taktisknivå, samt har helhetsansvaret för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av ledningsträning inom myndigheten. Som medarbetare vid avdelningen arbetar du därför med personal med skiftande teknisk och taktisk/operativ spetskompetens.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Biträdande Systemföreträdare FM Övningsstödsystem (EXONAUT)

Du kommer att stödja och delta i planering, genomförande och utvärdering av FM utbildnings- och övningsverksamhet.

Du kommer ha kontakter med nationella och internationella partners. Exempel på sådana är militära staber, förband och skolor, statliga och överstatliga organ samt olika hjälp- och frivilligorganisationer. Du kommer att ingå i ett arbetslag där medarbetarna kommer både från Försvarsmakten som andra organisationer.

Du kommer att planera, genomföra samt utvärdera utbildning för FM övningsstödsystem (Exonaut). Inom ramen för denna verksamhet kommer du också att hantera databaser och kontoadministration. Slutligen kommer du att bidra till utveckling av övningsstödsystemet, samt till nya övningsmetoder.

Formella kunskapskrav:
  • Du har erfarenhet av att utbilda på IT-programvara
  • Du har kunskap om övningsledningsstödsystemet EXONAUT
  • Du har kunskap om databashantering
  • Goda kunskaper om genomförande av Ledningsträningsövningar
  • Dokumenterat goda engelskkunskaper i tal och skrift
  • Stor kunskap om Försvarsmaktens organisation och erfarenhet av militärt stabsarbete
  • Mycket goda kunskaper i MS Office olika applikationer
  • Erfarenhet av portalarbete såsom baserat på MS Sharepoint
Meriterande är:
  • Kunskap om krishantering på nationell och internationell nivå
  • Kunskap och färdighet i CAXCIS-systemet.
Personliga egenskaper:

Du har en utpräglad förmåga att jobba såväl självständigt som i grupp och därmed att ta ansvar och agera självständigt inom ramen för befattningen och tilldelade uppgifter. Du skall kunna vara både drivande och serviceinriktad gentemot avdelningens samarbetspartners. Du ska ha stort ett intresse av områden som rör krishantering och militärt försvar.

Anställningstyp:

Civil tillsvidareanställning. 40 timmars arbetsvecka och flextidsavtal, individuell lönesättning tillämpas. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet.

Tillträde: 2016-12-01

Kontaktpersoner:

För upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen kontaktar du:

Chefen för Ledningsträningsavdelningen,

Överstelöjtnant Carl-Fredrik Kleman, tfn: 070-630 36 33,

carl-fredrik.kleman@mil.se

Fackliga kontaktpersoner:

Officersförbundet (OF): Magnus Johansson, 0171-15 74 94

SACO: Magnus Edlund, 0171-15 79 56

OFR/S: Inge Bäcklin, 0171-15 73 83

SEKO: Per-Gustaf Andersson, 0171-15 83 63

Sista ansökningsdatum 2016-10-15

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Vi erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en bra balans mellan arbete och privat. Öppenhet, resultat och ansvar är våra ledord.

Försvarsmakten vill ta tillvara de kvaliteter som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Läs mer på www.forsvarsmakten.se

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga