Försvarsmakten · Publicerad 14 okt

Beskrivning av enheten
: Miljöprövningsenheten är Försvarsmaktens gemensamma resurs för att driva ärenden om tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, leda och genomföra miljöutredningar, projektledning av bullerdämpande åtgärder, leda och genomföra projekt avseende förorenade områden och ansvara för registreringen av sådana områden. Enheten har sitt verksamhetsområde i hela landet och lämnar stöd till övriga enheter inom Försvarsmakten genom rådgivning och deltagande i utbildningar. Enheten består av nio tjänster och funktionsleds i sin verksamhet av Högkvarteret.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 Arbetsuppgifterna är främst riktade mot projektledning av myndighetens PFAS-relaterade miljöfrågor, men kan även innebära arbete med enhetens övriga frågor. Arbetet innebär att självständigt, under enhetschefen, som företrädare för Försvarsmakten projektleda myndighetens arbete avseende PFAS samt projektledning av arbetet med inventering av och behandling av Försvarsmaktens övriga förorenade områden. Arbetet är förenat med tjänsteresor inom hela landet. Arbetet innebär ansvar för ekonomiplanering och uppföljning i tilldelade projekt, att lämna stöd till Högkvarteret, förband och skolor samt medverka i olika utbildningsinsatser. Tjänsten innebär kontakt och samarbete med övriga totalförsvarsmyndigheter, övriga myndigheter, konsulter och privatpersoner.
Formella kunskapskrav:
 Högskoleutbildning med examen som miljökemist eller ekotoxikolog (eller likvärdig examen inom miljöområdet med inriktning mark och vatten). Körkort klass B.
Övrig önskvärd kompetens/kvalifikationer:
 Erfarenhet av arbete inom förorenade områden. Goda kunskaper om Försvarsmaktens uppgifter och organisation. Erfarenhet av självständig projektledning inom miljöområdet av konsulter, av miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar samt att projektleda projekt i olika faser (kommunikation med konsulter/entreprenörer/myndigheter, kostnadsstyrning, tidsstyrning). Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten. Goda kunskaper i miljölagstiftning, ekotoxikologi, miljökemi, föroreningskemi samt kemiska ämnens uppträdande i naturen. Kunskaper i framtagande av förfrågningsunderlag för olika miljöåtgärder. Mycket god skriftlig och muntlig framställningsförmåga samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Erfarenhet av rådgivning.
Personliga egenskaper:
 Befattningen har kontaktytor mot såväl civil som militär verksamhet, varvid god samordnings- och ledarskapsförmåga är viktig. Hög personlig och yrkesmässig integritet. Du skall kunna acceptera och hantera en hierarkisk organisation. Arbetsuppgifterna innebär en partsroll som du skall kunna acceptera och känna dig bekväm med. Hög social förmåga och flexibilitet. Arbetet innebär tidvis hög arbetsbelastning med snabba förändringar. Stort engagemang och intresse för de frågor som arbetet medför. God pedagogisk förmåga och hög smidighet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tillträde: 1/1 2017 eller efter överenskommelse. Frågor om befattningen kan göras till enhetschef, Lina Weinmann, telefonnummer 0733-64 15 92.
Fackliga representanter: Rolf Lindell, SACO, Magnus Johansson, OF, Inge Bäcklin, Försvarsförbundet, Lars Lindell, SEKO. Samtliga telefonnummer 0171-15 70 00 vx.
Anställningstyp:
 Tjänsten är en tidsbegränsad anställning/allmän visstidsanställning under två års tid på heltid, 40-timmars arbetsvecka med flextidsavtal. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Intervjuer kommer att genomföras snarast möjligt. Arbetsplatsen är belägen på Ledningsregementet i Enköping.
Sista datum för ansökan: 
Intresseanmälan/ansökan med bifogat personligt brev med utförlig beskrivning av dig själv och varför du söker tjänsten (vänligen nyttja en hel A4-sida), meritförteckning samt löneanspråk skall vara oss till handa senast den 7 november 2016. Notera att ansökan blir en offentlig handling. På vår avdelning är majoriteten kvinnor. Försvarsmakten eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället och arbetar aktivt för mångfald och jämnställdhet. Vi ser därför gärna manliga sökanden till denna befattning.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga