Försvarsmakten · Publicerad 22 jan 2020

Miljöprövningsenheten är Försvarsmaktens gemensamma resurs för att driva ärenden om tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, leda och genomföra miljöutredningar och prövotidsutredningar, projektleda bullerdämpande åtgärder samt leda och genomföra projekt avseende förorenade områden. Enheten ansvarar även för registreringen av sådana områden. Enheten har sitt verksamhetsområde i hela landet och lämnar stöd till övriga enheter inom Försvarsmakten. Enheten består av idag av 16 tjänster och funktionsleds i sin verksamhet av Högkvarteret. Enheten växer och behöver nu rekrytera en projektledare/samordnare för arbete inom förorenade områden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är främst riktade mot projektledning av myndighetens PFAS-relaterade miljöfrågor samt arbete med myndighetens register över potentiellt förorenade områden, men kan även innebära arbete med enhetens övriga frågor och myndighetens tillståndspliktiga verksamhet.

Arbetet innebär huvudsakligen att självständigt, under enhetschefen, som företrädare för Försvarsmakten projektleda myndighetens arbete avseende PFAS samt projektleda arbetet med inventering av och efterbehandling av övriga förorenade områden. Arbetet är förenat med tjänsteresor inom hela landet. Arbetet innebär ansvar för ekonomiplanering och uppföljning i tilldelade projekt. Tjänsten innebär kontakt och samarbete med övriga totalförsvarsmyndigheter, övriga myndigheter, konsulter och privatpersoner. Arbetet sker i en miljö som erbjuder möjligheter till ett nära samarbete och erfarenhetsutbyte med övriga kollegor, förband samt med konsulter, varvid hög social förmåga och flexibilitet krävs.

Kvalifikationer

Naturvetenskaplig/teknisk högskoleutbildning (minst magisterexamen) med inriktning mot mark och vatten (t.ex. miljökemi, ekologi, geologi, miljö- och hälsoskydd, biologi, miljövetenskap).

Praktisk erfarenhet av projektledning av förorenande områden, gärna PFAS-relaterade miljöfrågor. Körkort klass B.

Meriterande

Erfarenhet av självständig projektledning inom miljöområdet av konsulter, av miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar samt att leda projekt i olika faser (kommunikation med konsulter/entreprenörer/myndigheter, kostnadsstyrning, tidsstyrning).

Goda kunskaper i miljölagstiftning, föroreningskemi samt kemiska ämnens uppträdande i naturen. Goda kunskaper i framtagande av förfrågningsunderlag för olika miljöåtgärder.

Övrigt meriterande är goda kunskaper om Försvarsmaktens uppgifter och organisation, mycket god skriftlig och muntlig framställningsförmåga samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Erfarenhet av rådgivning inom ämnesområdet.

Personliga egenskaper

Du är initiativrik och nyfiken med gott sinne för projektledning. För att lyckas i arbetet är det viktigt att du har en förmåga att kunna strukturera och planera ditt arbete och projekt på ett lugnt och metodiskt sätt. Som person är du stabil, du har god pedagogisk förmåga och hög smidighet. I perioder bedrivs arbetet med hög intensitet och under tidspress, vilket ställer krav på din förmåga att arbeta effektivt utan att göra avkall på kvalitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

God samordnings- och ledarskapsförmåga är viktig. Tjänsten kräver en hög personlig och yrkesmässig integritet. Du skall kunna acceptera och hantera en hierarkisk organisation. Arbetsuppgifterna innebär en partsroll som du skall kunna acceptera och känna dig bekväm med.

Tillträde 1/4 2020 eller efter överenskommelse. Frågor om befattningen kan göras till enhetschef, Lina Weinmann, telefonnummer 0733-64 15 92. Fackliga representanter: Samtliga representanter för SACO, OF, Försvarsförbundet samt SEKO nås på telefonnummer 0171-15 70 00 vx.

Anställningstyp: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 40-timmars arbetsvecka med flextidsavtal. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Intervjuer kommer att genomföras snarast möjligt. Arbetsplatsen är belägen på Ledningsregementet i Enköping.

Sista datum för ansökan: Ansökan med bifogat personligt brev med utförlig beskrivning av dig själv och varför du söker tjänsten (vänligen nyttja en hel A4-sida), meritförteckning samt löneanspråk skall vara oss till handa senast den 13 februari 2020. Bifoga gärna betyg och intyg. Notera att ansökan blir en offentlig handling. Försvarsmakten arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet. På vår avdelning är majoriteten kvinnor. Vi ser därför gärna manliga sökanden till denna befattning.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga