Försvarsmakten · Publicerad 10 okt

Ledningsregementet söker publikations- och sambandsofficer vid Ledningsstridsskolan (LedSS).

Ref.nr: Publikations- och sambandsofficer vid LedR/LedSS.

Ledningsregementet söker publikations- och sambandsofficer (OR 8) med placering vid Ledningsstridsskolans (LedSS) Tjänstegrensavdelning.

LedSS är en försvarsmaktsgemensam skola vars huvudsakliga uppgifter är att utveckla och implementera materiel och metoder för ledning på operativ och högre taktisk nivå. Liksom att utbilda och träna staber/officerare från hela Försvarsmakten avseende ledning och stöd till ledning av militära operationer. Inom ramen för dessa uppgifter skall Tjänstegrensavdelningen ansvara för tjänstegrenarna stabstjänst, sambandstjänst, telekrig (gemensam och mark), psykologiska operationer, geografisk informationstjänst samt signalskydd. Avdelningen leder även erfarenhetshantering och förbandsevaluering inom dessa områden. Den ger även stöd till Försvarsmakten vid större övningar, såväl nationellt som internationellt.

Befattningen som publikations- och sambandsofficer vid Tjänstegrensavdelningen innebär främst att:
 • Vara publikationssamordnare och förbandets kontaktperson vid LedR/LedSS (publikationsområde LEDUND). Svarar, i detta avseende, även upp mot kontakterna med Högkvarteret (främst PROD UTB och PROD LED UND).
 • Utbilda och stödja redaktörer avseende publikationsarbete.
 • Arbetsleda publikationshandläggaren.
 • Vara tjänstegrensföreträdare för sambandstjänsten.
Befattningen innebär även att stödja avdelningen med lösande av andra uppgifter.

Önskvärda kvalifikationer
 • Anställd inom Försvarsmakten.
 • Erfarenhet av publikationsarbete och administration.
 • God pedagogisk förmåga.
 • God förmåga att kunna leda den egna verksamheten.
 • Mångårig erfarenhet av sambands- och ledningssystemtjänst inom Försvarsmakten.
 • Mycket god förmåga i svenska språket.
 • Engelska i tal och skrift.
 • B-körkort.
Meriterande kvalifikationer för befattningen är:
 • Har tidigare varit redaktör för Försvarsmaktspublikationer.
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete inom Försvarsmakten.
 • Kunskap om och praktisk förmåga av erfarenhets- och förbandsevaluering.
Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer vid tillsättandet av tjänsten att läggas på samarbetsförmåga och personlig lämplighet, då befattningen kräver att du kan samarbeta med andra. Likväl som förmågan att kunna leda publikationsområdet och att arbeta under eget ansvar. Du kan se såväl helheter som detaljers påverkan på slutresultatet.

Du är en person med drivkraft, social förmåga, struktur och administrativ duglighet. Du har en tydlig och ärlig kommunikation.

Viktiga ledord för vår publikations- och sambandsofficer är:

kommunikationsförmåga, ledningssystemkompetens, vilja att lära och att lära ut, struktur och initiativförmåga.

Som medarbetare är du också ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Övrigt

Urval genomförs lokalt LedSS. Vid behov kallas till kompletterande intervjuer.

Anställningsform: Tillsvidare på heltid, kan komma att inledas med sex månader provanställning.

Lön: Enl ök, enl FM lönestruktur.

Tillträde:
2019-01-01
Förfrågningar om befattningen kan göras till chefen för tjänstegrens-avdelningen överstelöjtnant Ulf Svensson alternativt till chefen för LedSS, överste Mikael Christoffersson.

Lokala fackliga kontaktpersoner är:

OFR/O Magnus Johansson (endast för militär personal)

OFR/S Inge Bäcklin

SACO Carl-Johan Pettersson

SEKO Lars Lindell

Samtliga nås via växeln 0171-15 70 00.

Din intresseanmälan med ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser tillsammans med ditt CV skall vara registrerat via FM hemsida senast 2018-11-01.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga