Trafikverket · Publicerad 16 apr 2019

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och planera kommande stora satsningar för våra vägar och järnvägar samt mindre trafiksäkerhetsåtgärder såsom cykelvägar? Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för en väl fungerande infrastruktur i region Öst. Åtgärder som påverkar hela Sverige!

Du kommer att stödja organisationen när det gäller hanteringen av ansökningar gällande statlig medfinansiering mot regionala kollektivtrafikmyndigheter samt kommuner. Du prioriterar ansökningar tillsammans med planupprättare (t ex Region Östergötland), skriver förslag till beslut om projektstart. I rollen ingår att arbeta proaktivt gällande ansökningsprocessen, följa upp och hantera utbetalningar samt prognosarbete.

En stor del i rollen innefattar dialog med regioner och kommuner i frågor som rör planering, prioritering, finansiering och förbättringar i transportsystemet. En utmaning kommer att vara att se till att kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter genomför beviljade ansökningar i god tid.

I rollen som biträdande planerare kommer du även att arbeta med finansieringsavtal som innebär mycket kontakter både intern och externt.

Här kommer du få möjligheten att påverka redan från start, men också förutsättningarna till att utvecklas!

Kvalifikationer
Som person har håller du en tydlig struktur, där du sätter tidsramar och organiserar ditt arbeta på ett effektivt sätt. Du värdesätter ett gott samarbete och arbetar alltid för att skapa och behålla relationer både internt såväl som externt. Det gör du genom att vara lyhörd, smidig och tydlig i din kommunikation. Du är analytisk i ditt arbetssätt, och har därför förmågan att se samband dra logiska slutsatser utifrån komplext material. Att hitta genomförbara lösningar på problem ser du en stimulerande utmaning!

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-05-07

Upplysningar

Rekryterande chef Ivan Andic
0101241941

SACO Helene Bermell
0101235775

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Marie Thorslund
0101244468
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
7 maj 2019
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga