Trafikverket · Publicerad Idag 00:00

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Planerings regioner arbetar med transportslagsövergripande infrastrukturplanering i tidiga skeden och utreder brister i transportsystemet med fyrstegsprincipen som grund. Enhet Utredning ansvarar för åtgärdsvalsstudier, andra utredningar och Gap-analyser inkluderat rekommenderade åtgärder, tillståndsbeskrivningar kopplat till transport planer, samhällsekonomiska bedömningar/kalkyler och efterkalkyler, trafikanalyser och underlag för förändrat väg- och järnvägsnät.
Vill du arbeta med att förbättra och effektivisera trafiken i din region? Som regional trafikanalytiker kommer du att skapa, ta fram och uppdatera transportprognoser för alla trafikslag. Du kommer även att arbeta med strategisk och fysisk planering.

I rollen ingår att:
  • Samordna och kvalitetssäkra samlad effektbedömning (SEB).
  • Ta fram trafikprognoser genom samhällsekonomiska bedömningar/kalkyler, trafikanalyser och kapacitetsanalyser.
  • Delta i utveckling av, och tillämpa prognos-, trafik- och samhällsekonomiska metoder och modeller för transportområdet.
  • Ta fram erforderliga beslutsunderlag inom området.
  • Bidra till utveckling av effektsamband och indata för hela Trafikverket.
Du planerar, driver och genomför arbetsuppgifter självständigt inom området. I arbetsuppgifterna ingår att koordinera, leda och samordna resurser och aktiviteter inom ramen för uppdraget.

Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med att förbättra och effektivisera trafiken i din region? Som regional trafikanalytiker kommer du att skapa, ta fram och uppdatera transportprognoser för alla trafikslag. Du kommer även att arbeta med strategisk och fysisk planering.

I rollen ingår att:
  • Samordna och kvalitetssäkra samlad effektbedömning (SEB).
  • Ta fram trafikprognoser genom samhällsekonomiska bedömningar/kalkyler, trafikanalyser och kapacitetsanalyser.
  • Delta i utveckling av, och tillämpa prognos-, trafik- och samhällsekonomiska metoder och modeller för transportområdet.
  • Ta fram erforderliga beslutsunderlag inom området.
  • Bidra till utveckling av effektsamband och indata för hela Trafikverket.
Du planerar, driver och genomför arbetsuppgifter självständigt inom området. I arbetsuppgifterna ingår att koordinera, leda och samordna resurser och aktiviteter inom ramen för uppdraget.

Kvalifikationer
Du som söker har högskoleutbildning om minst 240 hp med inriktning, nationalekonomi, logistik, matematik, trafikplanering, trafikmodeller, eller annan relevant utbildning som vi tillsammans med erfarenheter bedömer som likvärdig. Du har yrkeserfarenhet inom relevant område.

Meriterande är om du har kunskap om samhällsekonomiska analyser, trafik och prognosmodeller och har gärna arbetat med modellerna och verktygen som Bansek, EVA, EMME/Sampers, Samkalk och GC-kalk. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av åtgärdssvalstudier, erfarenhet att arbeta som beställare och erfarenhet från konsultupphandlingar samt projektledning.

Då arbetsuppgifterna ofta är komplicerade, kräver vi att du är lösningsorienterad med god analytisk förmåga och ett helhetsperspektiv. Du har en god samarbetsförmåga, där du är duktig på att skapa och bibehålla interna och externa relationer.

Körkort för personbil är ett krav då resor förekommer i tjänsten. Du talar och skriver svenska obehindrat.

Placeringsort: Eskilstuna.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-07

Upplysningar

Enhetschef Fredrik Brokvist
010-123 8202

ST AnnaKarin Olsson
010-124 0131

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103

Saco Helene Bermell
010-123 5775
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga