Trafikverket · Publicerad 21 sept

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 700 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.

Arbetsuppgifter
Som HSQ-specialist ska du säkerställa att Trafikverkets investeringsprojekt (planläggningar och byggprojekt) inom distrikt Mitt håller en god kvalitet med avseende på hälsa, säkerhet och kvalitet. Du förväntas vägleda projekten i investerarprocessen och ha god kännedom om Trafikverket och dess ledningssystem. Du kommer även vägleda projekten inom riskhantering, beställarens kontrollprogram och systematisk kravhantering. I rollen ingår också att stödja framtagningen av arbetsmiljöplaner och förfrågningsunderlag.

Tjänsten som HSQ specialist är ett stöd för projekten där utvecklings- och förbättringsarbete är en viktig del. I förbättringsarbetet ingår att följa upp, kontrollera och analysera arbetssätt och leveranser i syfte utveckla verksamheten så att vi på ett effektivt sätt levererar vägar och järnvägar som uppfyller kraven på god säkerhet, framkomlighet, miljö och ekonomi.

Som HSQ-specialist är du även stöd till distriktets ledning, vilket bland annat innebär att du bereder och föreslår beslut. Du arbetar strategiskt med utvecklings och förbättringsarbete och återför erfarenheter till verksamheten. Mycket av ditt arbete sker i team med projektet.

Under hösten kommer vi bland annat att implementera ett nytt arbetssätt med integrerad riskhantering, ett arbete som du kommer att vara en viktig del i.

Huvudsakligen kommer du att jobba i projekt som drivs av projektenhet Gävle.

Du kommer att ingå i HSQ-nätverket och representera distriktet tillsammans med dina andra HSQ-kollegor.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning om minst 3 år (180 nya högskolepoäng/120 gamla högskolepoäng) med en teknisk inriktning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av:
 • Ständiga förbättringar och underhåll av rutiner och arbetssätt genom förvaltning av ledningssystem.
 • Implementering/utbildning av nya rutiner och arbetssätt.
 • Kvalitetssäkring genom systematiskt kvalitetsarbete t ex genom revisioner och uppföljning.
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av:
 • erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen.
 • att vägleda medarbetare/team i överenskomna arbetssätt.
 • att förstå, implementera och följa upp gällande arbetsmiljöregler.
 • systematisk uppföljning av operativ verksamhet (t ex avvikelsehantering, ronder och systematisk kravhantering inom kvalitet, arbetsmiljö eller trafiksäkerhet).
 • arbete i projektform.
 • kontraktsuppföljning och kontroller inom kvalitet, arbetsmiljö eller trafiksäkerhet
 • arbete som byggarbetsmiljösamordnare.
 • risk- och krishantering.
Vi sätter stor vikt vid att du har en egen drivkraft och kan jobba självständigt. Arbetet innebär mycket kontakter internt såväl som externt, vilket förutsätter att du har en god samarbetsförmåga. Du är pedagogisk och har en förmåga att engagera i förändrings- och utvecklingsarbete. Du är en person som brinner för strukturerade arbetssätt och delar gärna med dig av dina kunskaper.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-09-27

Upplysningar

Enhetschef Helena Källander
010123 24 55

Saco Susanna Ström
010 123 19 70

ST Airi Larsson
010-123 6243

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
27 sept
Ort
Gävle
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Övrigt

Inga fler liknande jobb tillgängliga