Trafikverket · Publicerad 20 mars 2020

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Vill du vara där det händer? Vill du vara med och påverka människors vardag? Gillar du snabba beslut? Då kan du bli vår nya kollega!

I rollen som projektledare får du möjlighet att driva underhållsprojekt inom bro både inom väg och järnväg och ansvara för projekt främst i Gävleborgs län. Arbetet drivs i projektform där du samarbetar i team med interna specialister, externa konsulter och entreprenörer. Din uppgift är att kontinuerligt följa upp projekten och du ansvarar för budgetering i planerings- och genomförandeskeden samt i uppföljning av projekt. Ett strukturerat och systematiskt analys- och förbättringsarbete inom den egna verksamheten är en naturlig del av din vardag. En viktig del i arbetet är möten och kommunikation med berörda intressenter såsom allmänheten, kommunen och andra myndigheter. I de flesta sammanhang står du i centrum för frågor som berör projektet. Du besvarar också frågor från allmänhet och media rörande drift och underhåll av broar inom din geografi.

Kvalifikationer
Vem är du?

Du har en god ledarförmåga och tycker om att leverera resultat tillsammans med andra. Du är kommunikativ vilket innebär att du kan förmedla budskap på ett enkelt sätt och anpassar dig till mottagaren, oavsett om det är en enskild individ eller en större grupp, samtidigt som du är lyhörd.

Vi söker dig som
  • har erfarenhet av att driva projekt mot leverantörer
  • har arbetat med ekonomi samt resultatuppföljning kopplat till projektledning
  • har körkort för personbil
  • har en teknisk högskoleutbildning (180 hp/120 p), men du kan även ha en annan bakgrund kompletterad med flerårig erfarenhet från projektledning och/eller branscherfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av projektering, byggande eller underhåll av bro/byggnadsverk
  • har erfarenhet av väg eller anläggningsprojekt
  • har kunskap i entreprenadjuridik
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-04-03

Upplysningar

Rekryterande chef Marcus Danielsson
0101236742

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga