Trafikverket · Publicerad 27 dec 2019

Arbetsuppgifter
Trafikverkets fjärrstyrnings-system(SCADA) för el, tunnel och järnvägsanläggning används för att övervaka och styra järnvägstekniska anläggningsdelar som till exempel kontaktledningsnät, kraftförsörjnings-stationer, växelvärme och tunnlar. Anläggningen sträcker sig från Trelleborg i söder till malmbanan i norr och hanteras i ett nationellt perspektiv.

Vi söker dig som vill ha ett innehållsrikt, varierande och självständigt arbete. Som systemtekniker inom fjärrstyrning kommer du bland annat att hantera inkomna felärenden från våra användare, bygga systembilder och utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på systemets alla delar. Systemet är kritiskt för Trafikverkets kärnverksamhet och kräver en hög tillgänglighet och tillförlitlighet då driftstopp i systemet innebär risk för elolycksfall och störningar för tågtrafiken.

Exempel på arbetsuppgifter:
 • Systemunderhåll med syfte att hålla en hög tillgänglighet för användarna
 • Konfigurering, systembildsbyggnad, testning, driftsättning och felavhjälpning av fjärrstyrningsutrustning och användargränssnitt i SCADA-systemet
 • Delta i arbetet med att utveckla och underhålla systemet i samråd med leverantör
Arbetsgruppen du kommer att ingå i består av systemtekniker och specialister med placering i olika delar av landet, Gävle, Göteborg, Malmö m.fl. Arbetet är nationellt och inte knutet till en enskild plats då systemets användare finns huvudsakligen på fyra orter i landet. Placeringsort för tjänsten är i första hand Gävle, men för rätt kandidat är Göteborg ett alternativ. Resor förekommer framförallt inom landet men också utomlands för till exempel kurser. I tjänsten ingår schemalagd beredskap utanför ordinarie arbetstid.

Kvalifikationer
Vem är du?

I första hand har du har en hög säkerhetsmedvetenhet! Du kan dessutom sätta dig in i komplexiteten för ett större system och ser vad som behövs och tar initiativ för att skapa en välfungerande helhet. Du är van att lyfta blicken och se vad som behövs ur ett helhetsperspektiv. Du har lätt för att samarbeta och dela med dig av information och kunskap för att bidra till gruppens resultat. Rollen kräver dessutom ett normalt färgseende.

Vi söker dig som
 • har erfarenhet av arbete inom IT miljö och drift och övervakning av system där säkerhetstänket varit högt och där du behövt ha ett helhetsperspektiv
 • talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vi ser det som meriterande om du har:
 • eftergymnasial längre utbildning inom ett för tjänsten relevant område
 • erfarenhet av att arbeta med drift av system med tillgänglighetskrav 24/7
 • kunskap om el- eller signalteknik på järnväg
 • Kunskap om RTU, PLC och ICS-miljöer
 • kunskap om IP-nätverk, Linux och Windows operativsystem.
 • Erfarenhet av programmering
Då tjänsten innebär beredskap så är det önskvärt att du har B-körkort och tillgång till bil.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och gör Sverige närmare med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-01-20

Upplysningar

Rekryterande chef Johan Loqvist
0101257704

SEKO Tony Ridderstedt
0101257441

SACO Kjell Israelsson
0101257225

ST Magnus Hedström
0101232828
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
Idag
Ort
Gävle
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga