Trafikverket · Publicerad 3 maj 2021

Som teknisk specialist systemteknik inom järnväg på verksamhetsområde Investering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Du verkar som ett stöd inom investeringsprojektens alla skeden, från planering till genomförande. I projekten verkar du som teknikstöd i rollen som samordnande specialist. Det innebär att du koordinerar hela BEST-K området (Bana, El, Signal, Tele och kanalisation) för järnväg inom projekten.

Du är även stöd inom ditt specialistområde signalteknik eller elkraftteknik. Du arbetar bland annat med funktions, uppdragsbeskrivningar och uppföljning samt verifiering och validering av krav och leveranser.

Tillsammans med kollegor medverkar du i utvecklingen av arbetssätt, regelverk, normer och teknik. Du bidrar också till erfarenhetsåterföring mellan projekt och övriga specialister. Arbetet är såväl regionalt som nationellt, vilket innebär att korta och långa resor är ett naturligt inslag i verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
  • har civil- eller högskoleingenjörsutbildning alternativt annan utbildning och erfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig.
  • har yrkeserfarenhet av kvalificerat ingenjörsarbete inom systemområdet BEST-K för järnväg.
Som person lägger vi vikt vid att du
  • inger förtroende och är inkluderande.
  • har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt.
  • har en god förmåga att prioritera och strukturera och kan skapa och genomföra planer på kort och lång sikt.
  • är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras.
Det är meriterande om du
  • har jobbat som beställare eller i en beställarorganisation.
  • har yrkeserfarenhet av entreprenader, BPU, uppdragsledare och byggledning.
Urvalstest och arbetsprov kan komma att appliceras i denna rekrytering.

Valbara placeringsorter: Borlänge, Gävle, Sundsvall

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-05-23

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Larsson
0101238747

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Daniel Jonsson
0101231549
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
23 maj 2021
Ort
Gävle
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
PR & Kommunikation

Inga fler liknande jobb tillgängliga