Connexus · Publicerad 9 juli 2021

Nystartade Connexus söker en Chief Operating officer som vill leda och utveckla ett företag med starka värdegrunder och hög kvalitet inom risk och säkerhet.

Har du en entreprenörs själ, ett huvud för långsiktiga kvalitativa samarbeten, drivs du av att leverera högsta kvalitet och kan du affärsutveckla och paketera erbjudanden? Connexus erbjuder allt detta.

Connexus AB grundades initialt i syfte att bistå utvalda bolag med en garanterat hög kvalitét i omhändertagandet av risk- och säkerhetsfrågor. Både proaktivt, förebyggande, såväl som reaktiv förmåga att snabbt kunna agera vid plötsliga händelser, oegentligheter och incidenter. I stort som smått.
Idag är Connexus AB ett stöd och en samverkanspartner till både privatägda och börsnoterade bolag.
Connexus AB står på en unikt trygg och ekonomiskt grund och har ett kundunderlag som består av ett stort antal välmående bolag. Detta ger dem möjlighet att fokusera på kvalité i sina uppdrag och att bibehålla nära och långsiktiga relationer till sina viktiga kunder.

Vad du gör
Teamet är under uppbyggnad och framåt kommer du att vara operativt ansvarig för analytiker, administratörer och informationsinhämtare baserade som start i Göteborg och även senare i Stockholm och Malmö. Rollen är bred och du kommer att vara involverad i företagets verksamhet som ledare och tjänsteutvecklare men också arbeta operativt i leveransen.

Några av dina arbetsuppgifter
  • Bygga, leda och utveckla teamet, personalansvar
  • Risk- och sårbarhetsinventeringar för att identifiera och analysera säkerhetsrisker, skapa åtgärdsplan och implementera föreslagna åtgärder.
  • Informationsinhämtning för bakgrundskontroller
  • Införsäljning och implementering av Whistleblowingsystem
  • Ansvarig för alla bolagets tjänster och driva tjänsteutveckling¨
  • Paketera erbjudanden
  • Leverera kvalitativa rapporter
  • Kundkontakter
Vem du är
Du har erfarenhet från säkerhetsbranschen och vana av bakgrundskontroller och riskanalyser. Du har vana vid att jobba inom ett startup eller har ansvarat för att skapa nya affärsområden inom ett företag. Du har jobbat med affärsutveckling och tjänste/erbjudande paketering och du har god vana vid att presentera för ledningsgrupp och stakeholders.
Vissa av uppdragen är internationella så förutom mycket god svenska kan du prata och skriva obehindrat på engelska. Har du erfarenhet från OSINT-verktyg är det ett stort plus. Att vara prestigelös, analytisk, handlingskraftig och idérik kommer att hjälpa dig i din vardag. Har du hög integritet god ledarskapsförmåga, högt engagemang och fokus på kundnytta kommer du att trivas.

Ansökan
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara några frågor. Nu går vi på semester så hör gärna av dig från den 16 augusti. Kontakta Helene Hagman 0708-204-704, helene.hagman@jerrie.se, Linkedin
Välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Ägare och grundare av Connexus AB är Thomas Alm och Erik Selin.

Bolaget leds av VD Thomas Alm samt Jesper Mårtensson som är arbetande styrelseordförande.

Thomas Alm har 29 års erfarenhet av risk och säkerhet i offentlig och privat sektor och har innehavt ett flertal chefspositioner inom Polismyndigheten såsom polisiär förundersökningsledare, spanings-, utrednings-, och underrättelsechef samt under flertal år ingått i Polismyndighetens Särskilda Insats [SI] mot grov organiserad brottslighet och Narkotikarotelns internationella avdelning. Därefter har Thomas verkat som senior rådgivare och ansvarat för risk och säkerhet åt ett antal bolag och dess ledning

Erik Selin är VD, grundare och största aktieägare i det börsnoterade fastighetsbolaget Fastighets AB Balder. Erik är också en aktiv investerare via sitt eget investmentbolag Erik Selin Fastigheter AB.

Jesper Mårtensson har bland annat verkat 18 år i fastighetsbranschen och är sedan drygt 5 år tillbaka ansvarig för affärsutveckling och finans inom Erik Selin Fastigheter AB (ESF). Jespers största fokus är att vara en aktiv ägare och styrelseledamot i ett flertal bolag som ESF investerat i inom branscher såsom fastighet, bygg och finans.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga