Försvarsmakten · Publicerad 29 okt

Marinens Sjöövervakning utgörs av två modernt tekniskt utrustade ledningscentraler, vars huvuduppgift är att övervaka svenskt sjöterritorium och närliggande havsområden av intresse med olika typer av sensorer. Marinens Sjöövervakning ingår som del i nationens operativa verksamhet och är i gång året runt, dag som natt. Vi deltar i nationella och internationella övningar och samverkansorgan, samt i prov- och försöksverksamhet. Verksamheten bedrivs i två centraler belägna i Göteborg och Stockholmsområdet. Från centralen i Göteborg lämnas både tekniskt och personellt stöd till samlokaliserade myndigheter vad gäller rikets sjö- och flygräddning samt till Kustbevakningen.

Marinens Sjöövervakningscentraler ingår i insatsförbandet Sjöinformationskompaniet.

Arbetsuppgifter

Tjänsten som Sjöövervakningsoperatör innebär att arbetet sker dygnet runt och i vaktlag om fem personer. I huvudsak innebär tjänsten övervakning av all sjötrafik inom svenskt sjöterritorium och närliggande havsområden av intresse samt samverkan och ledning av Marinens enheter för sjöövervakning, både sjögående och flygande. Del av året kan verksamheten genomföras på annan ort i Sverige, vilket innebär att tjänsteresor kan ingå i tjänsten. Arbetet bedrivs dygnet runt året om, vilket innebär skifttjänstgöring. Arbetstidens förläggning är koncentrerad och lagd så att möjligheten till att jobba i Göteborg och att bo på annan ort finns. Förläggning kan tillhandahållas under tjänstgöring i Göteborg. Växeltjänstgöring mellan motsvarande funktioner i Försvarsmakten kan bli aktuell under kortare perioder.

Sjöövervakningspluton Göteborg söker nu Sjöövervakningsoperatörer med tidsbegränsad anställning.

Krav
 • 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • God vana att arbeta med IT-baserade system, främst i Windowsmiljö
 • God samarbets- och ledarskapsförmåga
 • God förmåga att kunna prioritera och planera verksamhet
 • God förmåga att ta initiativ och hög stresstålighet
Meriterande
 • Genomförd värnpliktstjänstgöring, GMU eller GU inom Försvarsmakten med godkänt resultat.
 • Examen från Sjöbefälsutbildning klass VII
 • Radiocertifikat (VHF/SRC) alternativt sambandskunskaper
 • Radarcertifikat alternativt radarkunskap/radarlära
 • Körkort B
 • Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten, främst ombord Marinens fartyg i samband/stridsledningstjänst
 • Tidigare anställning inom handelssjöfart och/eller sjöfartsnäring
 • Kunskaper om radiokommunikation och vågutbredning
 • Signalskyddsutbildning
Personliga egenskaper

Tjänsten som Sjöövervakningsoperatör innebär att arbetet sker dygnet runt och i ett arbetslag om fem personer. Detta ställer höga krav på god personlig självbild, social kompetens, ansvarsfull och god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Nödvändig utbildning kommer att erbjudas

Arbetsort: Göteborg

Anställningsform: Vikariat

Sysselsättningsgrad: 100%

Arbetstid: Skiftarbete

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Clas Hägg, chef för Sjöinfopluton Göteborg, tel 031-69 23 23

Fackliga representanter:
TCO/Försvarsförbundet, Jimmy Svensson, tel. 070-674 19 17

SEKO, Jan-Anders Nilsson, 0457-47 16 18, 070-815 22 56
SACO, Lisbeth Landin, tel. 0455/85 115

Officersförbundet, Mikael Danielsson, tel. 0455-866 61, 070-872 67 58

Sista datum för ansökan:

2018-11-30
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet