Försvarsmakten · Publicerad 3 dec

MarinB, Sjöinfokompaniet söker Chef Ledningssystemavdelningen (S6)

Om Sjöinfokompaniet
En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är att hävda territoriell integritet. Sjöinformationskompaniet är en viktig del i övervakningen av Sveriges sjöterritorium. Vi arbetar också med operativ sambandsledning som innebär att information förmedlas mellan försvarsmaktens fartyg, staber och förband. Dessa båda uppgifter sköts året om och dygnet runt.

Från Sjöinformationskompaniets sjöövervakningscentraler skickas en sjölägesbild till den marintaktiska chefen som använder den som beslutsunderlag i sitt arbete att leda marinen. För att kunna skapa denna bild har man en mängd sensorer, exempelvis radar men även flyg och fartyg, vilka bidrar genom att på begäran titta närmre på okända fartygsradarekon till havs. För att få en så heltäckande bild som möjligt finns, Undervattensspaningscentralen, (UVSC) som med sina sensorer kan ge en bild av vad som händer under vattenytan. Sjölägesbilden används inte bara av Försvarsmakten utan till exempel av sjöräddningsledare vid civila räddningsinsatser.

Marinens Radio som ingår i Sjöinformationskompaniet, förmedlar information mellan marinens och Försvarsmaktens olika förband och man är också kommunikationscentral för Rakel inom Försvarsmakten, ett system för snabb och säker kommunikation mellan Försvarsmakten och andra myndigheter t.ex. polis och kustbevakning.

Arbetet i Sjöinformationskompaniet pågår dygnet runt året om. Arbetet är avgörande för att skapa snabb och säker kommunikation där det behövs inom Försvarmaktens operativa verksamhet och ger ett oumbärligt beslutsunderlag i form av en sjölägesbild för ledningen av våra sjöstridskrafter.

Nu söker Sjöinformationskompaniets stab en Chef Ledsystavd med placering i Göteborg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 • Övergripande funktionsansvar Ledningssystem för Sjöinfokompaniet som helhet, innebärandes arbetsledning, prioritering, avvägning, avdömning och omvärldsbevakning inom S6 ansvarsområde.
 • Koordinerar vidmakthållande och utveckling avseende lednings- och sambandsledningssystem för Sjöinfokomp ingående enheter, Marinens Radio, Undervattenspaningscentralen samt Sjöcentralerna i Göteborg, Visby och på Muskö.
 • Samordnar arbetet mellan Sjöinfokomp enheter avseende teknisk tjänst för lednings- och sambandsledningssystem.
 • Företräder Sjöinfokomp vid återkommande mötesforum/nätverk med främst HKV, Teknikkontor, FMV och försvarsindustri.
 • Företräder S6 vid Kompaniledningsmöten.
Kvalifikationer:
 • Genomförd och godkänd specialistofficers- alt. officersutbildning.
 • Svensk medborgare.
 • Godkänd säkerhetsprövning.
 • God fysisk status.
 • Dokumenterad utbildning motsvarande lägst gymnasieutbildning med inriktning IT och/eller tele och/eller data.
 • God datorvana (Windows, Office-paketet etc.) klient och server.
 • Behärska teknisk engelska och svenska i tal och skrift.
 • B-körkort.
Upprätthålla nde av en grundläggande nivå avseende soldatfärdigheter (t.ex. vapentjänst, strid, förmåga att verka i fält m.m.) eftersom du ingår i Marinens insatsförband.

Meriterande:
 • Kunskaper inom nätverksteknik.
 • Kunskap inom el och strömförsörjning.
 • Kunskap inom radio och telekomteknik.
 • Kunskap/erfarenhet inom IT-drift.
 • Färdighet inom Microsoft.
 • Teknisk officer.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Magnus Thorn, tfn 010-823 50 95, magnus.thorn@mil.se

Fackliga företrädare:
TCO/Försvarsförbundet, Jimmy Svensson, tfn 070-674 19 17,
SACO, Lisbet Landin, tfn 0455-851 15,
SEKO, Jan-Anders Nilsson, tfn 070-815 22 56,
Officersförbundet, Mikael Danielsson, tfn 0455-866 61, 070-872 67 58.

Övrigt:
Tillträde snarast eller efter ök.
Tillsvidareanställning, heltid.
Arbetsort: Muskö, Göteborg, Karlskrona alt Visby enligt överenskommelse.
Befattningsnivå: OR8.
Utbildning kan ske på annan ort, resor i tjänsten förkommer.

Välkommen med din ansökan senast 2019-01-06 Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Dessutom ansvarar Marinbasen för Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet