Göteborgs Universitet · Publicerad 17 nov 2021

Humanistiska fakultetskansliet består i nuläget av nio medarbetare som är specialiserade inom områden som ekonomi, forskning, kommunikation, personal och utbildning. Kansliet arbetar på uppdrag av dekanen med administrativt stöd till fakultetsledningen, fakultetsstyrelse och beredningsgrupper. I kansliets uppdrag ingår beredning av ärenden, samordningsuppgifter gentemot institutioner och gemensam förvaltning samt kvalitetssäkring av verksamheten.

Arbetsuppgifter
Kanslichefen leder, fördelar och samordnar arbetet vid kansliet, har på dekanens delegation ansvar för kansliets personal, ekonomi, arbetsmiljö, miljö, likabehandling och för att uppgifter som inkommer till kansliet handläggs på ett professionellt sätt. Kanslichefen ingår i fakultetens ledningsgrupp, samarbeten med olika grupper inom universitetets gemensamma förvaltning och med ledningsfunktioner vid fakultetens institutioner.
I personalansvaret ingår bland annat att hålla utvecklings- och lönesamtal, att verka för en god arbetsmiljö, samt ansvara för att medarbetarna kompetensutvecklas.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat planering och uppföljning av fakultetens verksamhet samt kvalificerat utredningsarbete. Samordning av fakultetsgemensamma uppgifter, arbeta med utveckling av fakultetsgemensamma administrativa processer och organisationens funktioner. Som kanslichef förväntas du stötta ledningen i myndighetsfrågor och bistå med expertkunskap inom områden som exempelvis offentligrätt, förvaltningsrätt och arbetsrätt. Andra kvalificerade administrativa arbetsuppgifter kan även komma att ingå.

Genom att följa de sex principerna i den statliga värdegrunden - demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt och effektivitet och service - kan vi gemensamt bedriva en god förvaltningskultur. Fakultetskansliets verksamhet bedrivs i enlighet med de principer och riktlinjer som formulerats i Göteborgs universitets policy för verksamhetsstöd.

Kvalifikationer

Krav:
  • För anställningen krävs en för arbetsuppgifterna relevant akademisk examen på lägst avancerad nivå, exempelvis inom HR, juridik, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
  • Dokumenterad och hög chefkompetens med flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef inom administrativa funktioner.
  • Dokumenterad erfarenhet av utveckling av administrativa rutiner och arbetsprocesser.
  • Dokumenterad och hög kompetens samt flerårig erfarenhet av förvaltningsrättsliga och arbetsrättsliga frågor inom statlig myndighet.
Meriterande:
  • Mångsidiga erfarenheter av kvalificerat handläggningsarbete och utvecklingsarbete inom högskola eller universitet.
  • Ledarskapsutbildning
  • Doktorsexamen
Som kanslichef är du synlig och tydlig, du lägger vikt vid kommunikation, professionalitet och en hög grad av flexibilitet. Du är lyhörd, har en god analytisk förmåga och driver frågor framåt. Du ska ha ett strategiskt sätt att tänka och bidra till att den akademiska verksamheten håller hög kvalitet.

Därutöver krävs att du är en lösningsorienterad och handlingskraftig chef och ledare som förstår vikten av och prioriterar arbetet med en god arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning
Anställningen är tillsvidare på heltid med placering vid Humanistiska fakultetskansliet. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kommer att tillämpas.

Ansökan
Du söker anställningen på Göteborgs universitets rekryteringsportal, senast den 7 december, via den här länken Ansökan ang Kanslichef

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta:
Birgitta Ödman, rekryteringskonsult Maquire , birgitta.odman@maquire.se, 0763-388 777
Christina Fredriksson, rekryteringskonsult Maquire , christina.fredriksson@maquire.se, 0702-715 140

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Övrig information
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
7 dec 2021
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar

Inga fler liknande jobb tillgängliga