Hyresgästföreningen · Publicerad 7 okt 2019

Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor.
Det har vi gjort under många år och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden. Hyresgästföreningen stödjer hyresgästen i ett hyresförhållande och drivs utan vinstintresse.

Genom vår verksamhet och vårt opinionsbildande arbete gör vi skillnad och tar vårt ansvar för människor, våra hem och för samhällets utveckling i stort. Organisationen har för avsikt att bli en bredare samhällsaktör.

Har du erfarenhet av kvalificerade analyser och statistiskt arbete? Vill du medverka för att region västra Sverige flyttar fram sina positioner och blir en bredare samhällsaktör och mötesplats för boendefrågor? Vi tror att du trivs i en politisk miljö som kräver flexibilitet och helhetssyn. Vi kan erbjuda en variationsrik vardag med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter med eget ansvar i händelsernas centrum. Vill du arbeta i ett team bestående av bostadspolitiskt sakkunniga, kommunikatörer och andra professioner i syfte att medverka till att hyresgästföreningen blir en relevant aktör, ja då har du kommit rätt!

Som analytiker är du delaktig och drivande i Region västra Sveriges bostadspolitiska opinionsarbete och blir en viktig del av det strategiska lednings- och förändringsarbetet. Du säkerställer att vårt externa arbete har utgångpunkt i hyresgästers och medlemmars behov och önskemål inom det egna området. Arbetet kräver att du har en strategisk och operativ förmåga att skapa resultat utifrån uppsatta mål och strategier. För att lyckas i tjänsten behöver du vara kommunikativ och ha goda ledaregenskaper. Du ingår i ett team av nio engagerade specialister inom bostadspolitik, kommunikation
& opinionsbildning och rapporterar till Verksamhetschef för Samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter
 • Du bidrar till att utveckla och bredda region västra Sveriges arbete inom området samhällsbyggnad och stadsutveckling.
 • Du tar fram fakta och sammanställer underlag gällande opinionsbildning och bostadspolitiska frågor och kommunicerar detta internt med relevanta grupper.
 • Du bistår de bostadspolitiskt kunniga i framtagandet av förslag till initiativ, repliker, budskap m.m. i prioriterade frågor för Hyresgästföreningen.
 • Ansvarar för upprättandet av bygg- och bostadsmarknadsstatistik för respektive kommun inom regionens verksamhetsområde samt annan statistik av betydelse.
 • Vid behov genomföra rättsutredningar i kommunalrättsliga frågor samt handlägga överklaganden av kommunala beslut som gäller bostadspolitiska frågor (exempelvis borgensbeslut, värdeöverföringar till kommunen)
 • Du ansvarar för omvärldsbevakning inom det egna området och bidrar till att regionen omvärldsbevakar på rätt nivå och bidrar i och med det till att regionen gör rätt saker.
 • Tillsammans med bostadspolitiskt sakkunniga och kommunikatörer tar du fram handlingsplaner för kommunikation för opinionsbildande kampanjer och aktiviteter
 • Du ansvarar för att ta fram handlingsplaner för intern och extern kommunikation och påverkansarbete för bostadspolitiska utredningar.
 • Medverka i utveckling av olika typer av utredningsmetoder och verktyg.
Kvalifikationer
 • Du har högskoleutbildning inriktad på statskunskap, ekonomi, samhällsplanering, statistik eller motsvarande
 • Du har kunskap om kommunala och politiska beslutsprocesser
 • Du hardokumenterade kunskaper och erfarenheter av omvärldsbevakning och strategiskt analysarbete på verksamhetsutvecklande nivå
 • Du har mycket god kunskap i informationsbearbetning för att på egen hand kunna presentera information och trendanalyser intern och externt
 • Du har hög datorkunskap i övrigt och förstår den digitala logiken
 • Du har samhällsengagemang och vi ser helst att du har bostadspolitiska kunskaper
 • Du är bevandrad i sociala medier och dess mekanismer
 • Du är initiativrik, självständig och utåtriktad och har lätt för att samarbeta och skapar engagemang med andra människor
 • Du har relevant yrkeserfarenhet
 • Erfarenhet och kännedom kring nationellt och internationellt politiskt arbete är meriterande
 • Vi förutsätter att du delar Hyresgästföreningens värderingar
Ansökan och information om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, vi tillämpar dock provanställning på 6 månader med placering i Göteborg.

Välkommen med din ansökan senast den 4 november. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten? Kontakta verksamhetschef samhällsutveckling Rebecca Palosaari Fogler 010-459 10 08. Fackliga representanter är Tony Petrov för Handels 010-4592452 och Kim Weinehammar för Saco,
010-4592473.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som verkar för hyresgästers intressen och rättigheter. Vi har över en halv miljon medlemmar och den övergripande verksamhetsidén är att alla har rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi är en partipolitisk obunden och demokratiskt uppbyggd organisation. Hyresgästföreningen stödjer hyresgästen i ett hyresförhållande och drivs utan vinstintresse. I region västra Sverige har vi idag ca 74 000 medlemmar, varav cirka
1400 är aktiva som förtroendevalda och ett 90-tal anställda
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga