SAAB AB · Publicerad 5 juli

Vad du blir en del av
Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Affärsenheten Surface Radar Solutions ansvarar för radarsystem, markbaserade såväl som sjöbaserade. Vi är drygt 600 anställda.
Du kommer att tillhöra sektionen Signal and Data Processing som ansvarar för mjukvaruutveckling på Surface Radar Solutions.

Din framtida utmaning
Vårt Release Management-team behöver förstärkas med en mjukvaruutvecklare med kunskap inom Continuous Integration, Continuous Deployment, automatisering och Configuration Management på vår fortsatta resa mot frekventa leveranser till kund.

Utvecklingen bedrivs i agila team där vi kontinuerligt fokuserar på att förbättra våra arbetssätt, system och utvecklingsmiljöer. Teamet ansvarar för att designa, implementera och testa systemen vi utvecklar.

Du kommer vara en del av teamet som har det operativa ansvaret att möjliggöra för utvecklingsteamen att integrationstesta, förbereda inför leveranser och hantera produktstrukturer. Teamets strategiska syfte är att förbättra och automatisera det övergripande releaseflödet.

Arbetet genomsyras av våra gemensamma värderingar "Courage, Curiosity, Togetherness, Transparency, Passion and Respect".

Den du är idag
Du har teknisk högskoleutbildning samt ett genuint intresse för programmering och kompetens inom flera av följande områden:
 • Agil utvecklingsmetodik (t.ex. Scrum)
 • Virtualisering/containers (t.ex. VMware och Docker)
 • Versionshanteringssystem (t.ex. Git och ClearCase)
 • Mjukvarutestning
 • Linux
 • Jenkins
 • Byggsystem
 • Configuration Management
 • Bash
 • Python
 • Artifactory
 • Automatisering
 • Ansible
 • Continuous Integration/Deployment
Du gillar att jobba i tvärfunktionella team och att bidra till både teamets samt verksamhetens utveckling. Det är viktigt för dig att komma framåt och att kunna hitta effektiva lösningar. Du är en engagerad och kreativ person som vill utvecklas både personligt och professionellt samt prova olika teknikområden.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Explore your potential, find your edge. Vårt innovativa, samarbetsfokuserade och pragmatiska tänkande har hjälpt oss att driva gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi kallar det vår thinking edge. På Saab kan du utveckla din personliga spets, stärka din kompetens och dela idéer med andra. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning - att göra världen till en säkrare plats. Det är ett grundläggande mänskligt behov att känna sig trygg, och som vi ser det, en mänsklig rättighet. Genom system och lösningar som ökar säkerheten bidrar vi till detta. Företaget kännetecknas av våra värderingar: VILJA - KUNNANDE - FÖRTROENDE

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga