Sigma Recruit · Publicerad 29 sept 2020

Vi på Stena Fastigheter månar om goda relationer. När vi tar hand om hus och kvarter och utvecklar socialt hållbara städer gör vi det i samarbete och i dialog med andra. Vi vill att människor som bor och arbetar hos oss ska trivas och stanna kvar länge.

I den här nyckelrollen arbetar du med att planera, organisera och driva IT-arkitekturarbetet inom Stena Fastigheter och bidra till värdeskapande digitaliseringslösningar.

Din vardag

På Stena Fastigheter skapar vi nya produkter och transformerar nuvarande verksamhet till digital utveckling i syfte att kunna erbjuda mer effektiva tjänster som förbättrar människors vardag. Den här rollen är starkt bidragande till att vi lyckas med den förändringen!

I rollen som Lösningsarkitekt har du det överordnade ansvaret för att utforma och förvalta Stena Fastigheters strategi, plan och styrande principer för IT-arkitektur, lösningsarkitektur och datalager. Du behöver därför ta fram en nulägesanalys och målarkitektur samt identifiera gap. Det innebär att du behöver få kontroll på helheten och du tar fram en tydlig ansvarsfördelning för arkitekturarbetet.

En annan del av arbetet innebär att skapa nästa generations tjänster för våra kunder och det kräver att du är med och skapar information av data som genererar kunskap och affärsvärde. Då behöver du möjliggöra insamling av data samt koppla samman system för att kunna utnyttja masterdata. Du behöver även kunna beskriva för din omgivning vart vi är på väg samtidigt som det genomförs.

Detta är en nyinrättad tjänst på Stena Fastigheter och som Lösningsarkitekt ingår du i ledningsgruppen för Digital Transformation där du ansvarar för samordning av arkitekturfrågorna. Det finns ett antal aktiviteter som vi i gruppen vill att du skall ta tag i. Det handlar om att identifiera olika dataobjekt och informationsstrukturer som behövs för vår verksamhet, att vara "speaking partner" till vår centrala arkitekturfunktion, att tydliggöra målbilden för bolagets datalager och utveckla implementationsplan för vägen dit samt stötta utvecklingsprojekt och förändringsinitiativ i IT-arkitekturfrågor.

Utöver ledningsgruppen finns ett flertal viktiga samverkansytor. Några av dem är:
  • Stena IT kompetenscenter kring IoT, Data, ML, AI
  • System- och integrationsansvarig på Stena Fastigheter
  • Stena IT enterprisearkitekter
  • Systemleverantörer
Du ingår även i ett koncerngemensamt arkitektforum med arkitekter i övriga bolag inom Stena. Där erbjuds du möjlighet att utbyta erfarenhet och kunskap samt bidra med innehåll i ett koncerngemensamt arkitektur-ramverk.

Visionen om digital förändring är strakt förankrad inom Stena Fastigheter, så om du älskar att få till samspelet mellan människor, teknik och affär kommer vi att bli framgångsrika tillsammans.

Vem är du?

Vi arbetar tillsammans med att skapa delaktighet och motivation i verksamheten och din förmåga att leda, kommunicera och facilitera kommer att vara viktiga parametrar i det arbetet. Vi värdesätter nyfikenhet och tror att du behöver vara ganska pragmatisk för att kunna lyckas i rollen, samtidigt som du är professionell. En stor del i arbetet handlar om att möjliggöra digital affärsutveckling och då krävs det att du snabbt kan sätta dig in i verksamhetens behov och problemställningar för att skapa dig en förståelse och en helhetslösning. Självklart ser du möjligheter med den nya tekniken!

För att vara framgångsrik i rollen krävs flera års erfarenhet i rollen som Lösningsarkitekt inom ramen för digitaliseringssatsningar. Du är van att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT-leverans och har förmåga att lyfta diskussioner genom ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du har en mycket god kommunikationsförmåga visuellt som muntligt, både på svenska och engelska samt en förmåga att kommunicera komplexa utmaningar till olika typer av intressenter.

De kompetensområden vi tittar på är:

Datalagring och datalager
Informations- och datamodellering
Internet of Things (IoT)
Kunskap om fastighetsobjektdata och BIM, både för nyproduktion och förvaltning
Erfarenhet av olika arbetssätt inom systemutveckling och arkitektur
IT-infrastruktur och molntjänster
IT- och informationssäkerhet (inkl GDPR)
Grafisk visualisering av komplexa sammanhang

Vill du veta mer?


I den här rekryteringen samarbetar vi med Sigma Recruit. Vill du veta mer, kontakta rekryteringskonsult Patrik Jensen på patrik.jensen@sigma.se eller +46 702 37 57 34. Välkommen med din ansökan.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Vi är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi hyr ut lägenheter och lokaler, vi utvecklar städer och tar hand om kunder och hus med omtanke. Vi skapar trygga och trivsamma stadsdelar och satsar på framtiden genom att bygga tusentals nya bostäder och lokaler - och vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter. För oss är livet mellan husen lika viktigt som livet i husen. Därför arbetar vi med långsiktiga insatser i samarbete med bland andra skolor, ideella organisationer och myndigheter. Vi stärker de städer vi finns i.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
8 nov 2020
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Data & IT
Underkategori
IT-Arkitektur

Inga fler liknande jobb tillgängliga