Trafikverket · Publicerad 16 jan

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Åtgärdsplanerare

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och planera kommande satsningar på cykelvägar, järnvägar och vägar för det framtida Västsverige?
Som åtgärdsplanerare ansvarar du för att förutsättningarna för t.ex. cyklister, tågresenärer, bilister samt godstransporter blir så bra som möjligt. Tillsammans med andra tar du fram underlag om behov och brister i transportsystemet och lämnar förslag till vad som ska utredas vidare. Du prioriterar de mest effektiva åtgärderna och för en aktiv dialog med regioner, kommuner, myndigheter och allmänhet i frågor som rör planering, prioritering och finansiering av åtgärder. Du deltar i viktiga beslut och får möjlighet att jobba med frågor som påverkar många.
Denna tjänst kommer till huvuddelen att hantera avtalsfrågor. Exempel på arbetsuppgifter är att:

. Ta fram avtal om samverkan, medfinansiering, förskottering.
. Säkerställa en jämn kvalitet på regionens avtal genom att granska och lämna synpunkter på kollegors avtal och avsiktsförklaringar
. Vara kompetens- och resursstöd till övriga Åtgärdsplanerare i regionen i avtalsfrågor.
. Bistå med avtalskompetens i samband med kommunal detaljplanering som berör Trafikverkets anläggningar
. Delta i beslut gällande den fysiska planläggningsprocessen
. Bidra med kunskap/underlag vid framtagande av nationell plan och regionala planer

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med inriktning teknik, ekonomi, juridik, lantmäteri, samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att förhandla, upprätta och/eller granska avtal samt kunskaper inom relevant lagstiftning såsom Plan- och bygglagen, Väglagen och/eller Lagen om byggande av järnväg. Körkort för personbil är ett krav, liksom god vana att jobba i olika datasystem.

Det är meriterande om du har:
  • arbetat med väg- och järnvägssystem (flyg, sjöfart)
  • arbetat med planering av transportsystem
  • kunskap om olika finansieringsformer; t.ex. medfinansiering
  • kunskap om trafik- och kapacitetsanalyser
  • erfarenhet av att kommunicera med media
Vi söker dig som är självgående och ansvarstagande. Du är strukturerad i ditt sätt att arbeta och har lätt för att samarbeta med andra. Du har även en god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift, och är beredd att emellanåt svara på frågor från media.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-01-28

Upplysningar

Sektionschef Inger Ranheim
010-123 1588

Saco Bengt Palm
010-123 7822

ST Airi Larsson
010-123 6243

SEKO Raili Salminen
010-123 9253
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga