Trafikverket · Publicerad Igår 08:23

Arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av miljöfrågor inom infrastruktur, samhällsplanering eller samhällsbyggande och vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen? Trafikverkets verksamhet Stora Projekt söker nu en erfaren miljöspecialist!

Vi kan erbjuda dig ett spännande, varierande och utvecklande arbete där du i din roll som specialist ingår i en stödfunktion till vår verksamhet. Som miljöspecialist är ditt huvudsakliga uppdrag att ansvara för miljöuppföljning i väg- och järnvägsprojekt. Detta innebär att du som miljöstöd i projekten arbetar med att planera, styra och följa upp miljöarbetet främst i byggskede där du ofta är ute på plats på byggarbetsplatsen. Detta innebär bedömning av miljöaspekter i projekten, att säkerhetsställa att miljölagstiftningen följs och att se till att Trafikverkets rutiner och verktyg för miljö följs och tillämpas. Du deltar i möten och har kontakter med entreprenörer i projekten samt myndigheter. I uppdraget som miljöspecialist ingår det även att delta i det strategiska arbetet med utveckling av Trafikverkets miljöarbete inom olika ämnesområden. Inriktningen på det strategiska arbetet bestäms utifrån din kunskapsprofil och eget intresse. Exempel på ämnesområden är natur, förorenad mark, buller och vibrationer, klimat, hållbarhet och vatten. Du ingår i ett team av kompetenta miljöspecialister, som stödjer de stora projekten i Väst och Syd. Anställning på Stora Projekt innebär att du kan jobba mot flera olika projekt företrädelsevis projekt i byggskede, främst Västlänken och Olskroken planskildhet.

Kvalifikationer
Med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Då arbetet innebär många kontaktytor, både internt och externt, så är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga. Med din goda problemlösningsförmåga identifierar du problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du har god förmåga att planera och strukturera och skapar genomförbara planer på kort och lång sikt. Du ser vad som behöver göras i ditt arbete och agerar därefter.

Vi söker dig som
  • har högskoleexamen inom teknik/naturvetenskap/samhällsbyggnad. Alternativt har du annan akademisk utbildning inom miljöområdet i kombination med flera års erfarenhet inom miljöuppföljning i infrastrukturprojekt
  • har arbetat några år med miljöuppföljning och miljöledning i infrastrukturprojekt
  • har god teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av att tillämpa miljölagstiftningen kopplad till infrastrukturprojekt
  • har körkort för personbil
  • har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
  • har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
  • har arbetat med byggplatsuppföljning där du hanterat miljöfrågor i entreprenadskedet
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Det är flera frågor, så börja med att besvara dem innan du ser över ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev i din ansökan, det räcker med CV.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-12-09

Upplysningar

Rekryterande chef Martin Upmanis
0101232090

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga