Trafikverket · Publicerad 12 sept 2019

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Vill du arbeta hos oss? Vi söker en säkerhet- risk och kvalitetspecialist till Underhållsdistrikt Väst. Här får du en omväxlande roll med bitvis högt tempo där du får vässa dina kompetenser inom samarbete såväl som enskilt arbete.

Du är en viktig del av styrningen av distriktets verksamhet och kommer att arbeta som stöd vid uppföljning och kontroll av så väl det interna arbetet som av anlitade entreprenörer och konsulter.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
 • Ansvarig för att analysera och utreda rapporterade synergiärenden (olyckor, tillbud och avvikelser) för Underhållsdistrikt väst.
 • Implementering och fortsatt säkerställande av synergihantering för vägenheterna
 • Stödja projekten vid operativa frågor kopplat till trafiksäkerhet, samt Bidra i projektets arbete med riskanalys, projektspecifikation, kontrollprogram
 • Stödja projekten med granskning av t ex säkerhetsplaner och arbetsmiljöplaner
 • Kvalitetsgranska och säkra ärenden kopplat till skador i anläggningen
 • Driva utvecklingen och analysen av OPA-funktionen och OPA-hanteringen (olycksplatsansvarig)
 • Framtagande av handlingsplaner, kontrollplaner och riskanalyser för avdelningens förbättringsarbete
I dina arbetsuppgifter ingår att aktivt stödja våra underhållsprojekt i deras kvalitetsarbete och projektriskhantering genom hela processen från projektplanering till genomförande och uppföljning. Det innebär bl. a. praktiskt stöd till projektledare avseende tillämpning av arbetssätt och verktyg, tolkning av lagkrav, uppföljning, granskning av projektdokumentation etc.

Du kommer även stödja distriktsledningen i arbetet med intern styrning och kontroll. Det innebär bl.a. tillämpningsuppföljningar, kontroller och analyser av utfall och leveranser i syfte att utveckla verksamheten. Du kommer delta i verksamhetens planerings- och uppföljningsarbete inom kunskapsområdet.

Ditt bidrag är en god säkerhetskultur genom att verka för ett systematiskt arbete där mål uppnås, krav omhändertas, risker i verksamheten är under kontroll och korrigerande åtgärder genomförs.

Dina kontaktytor kommer huvudsakligen vara medarbetare på avdelningens projektenheter samt tillsammans med SRK-specialister på andra underhållsdistrikt.

Resor förekommer i arbetet främst till våra kontor i regionen men även nationellt

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har erfarenhet av arbete med trafiksäkerhet järnväg
 • har en YH-, universitets- eller högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har goda kunskaper om svenska lagar, regler och föreskrifter som gäller inom trafiksäkerhet järnväg
 • har erfarenhet av att etablera och leda uppföljning och kontroll samt har erfarenhet av intern styrning, ledningssystem, processarbete och kvalitetsarbete
 • har goda kunskaper i svenska i så väl tal som skrift.
 • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av arbete inom området byggherrens arbetsmiljöansvar och/eller elsäkerhet järnväg
 • har erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen
Som person är du resultatinriktad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta med många frågor parallellt, både självständigt och tillsammans med andra. Du är tydlig i din kommunikation, pedagogisk och har en väl utvecklad förmåga att skapa och bibehålla goda relationer.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-10-03

Upplysningar

Rekryterande chef Carl-Henric Löfkvist
0101240085

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
3 okt 2019
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Säkerhet & Skydd

Inga fler liknande jobb tillgängliga