Trafikverket · Publicerad Idag 00:00

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Arbetsuppgifter
Operativ ledning Väst har i uppdrag att leda all trafikstyrning, trafikinformation och akut felavhjälpning på väg och järnväg i Västra Sverige. Som chef är du spindeln i nätet, och genom din personal så verkar du aktivt för att hela tiden få trafiken att flyta, minska stopptider och få ut så bra information som möjligt. Vår verksamhet ska fungera dygnet runt årets alla dagar och påverkar många människors vardag.

Enheten Operativ ledning består av regionala operativa ledare, trafikinformationsledare, driftledare och tågledare, totalt ca 30 personer. Dessa utgör det ledningsteam som under innevarande trafikdygn ska leda vår verksamhet.

Du ansvarar för att utveckla medarbetarna och för att skapa en väl fungerande arbetsplats. Du ansvarar för att medarbetarna deltar i vårt ständiga förbättringsarbete och för en god samverkan med olika intressenter. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och företräder sektionen både internt och externt. Som sektionschef har du verksamhets-, personal- samt budgetansvar för ca 20 medarbetare. Du rapporterar till chefen för enheten Operativ ledning Väst.

Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskolexamen (180 hp) gärna med inriktning mot ledarskap, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Du har flerårig erfarenhet av att arbeta som chef, gärna i en operativ verksamhet inom en större organisation. Vidare har du lett förändringsarbete, t.ex. förändrade arbetssätt och rutiner. Du har också erfarenhet av störningskänslig verksamhet, där man kontinuerligt får planera om utifrån oförutsedda händelser för att få verksamheten att fungera.

Som chef i Trafikverket har du ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett

etiskt och moraliskt förhållningssätt. Vi söker dig som har förmåga att sätta din egen

verksamhet i relation till övrig verksamhet inom verksamhetsområdet och Trafikverket. Du har förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i förändring, där stora krav ställs på samarbete internt och externt. Du har ett ledarskap som engagerar och skapar förståelse för att verka i en miljö där en ny kultur och fungerande verksamhetsförutsättningar utarbetas över tid.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-04

Upplysningar

Enhetschef Grethe Glenvik
010-124 4149

Saco Jonas Nordenswan
010-124 1769

ST Sven Olof Strand
010-124 1770

SEKO Eva-Lena Johansson
073 503 8225
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga