Trafikverket · Publicerad 17 jan

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
Trafikverket är Sveriges ledande beställare av infrastruktur. Vi erbjuder dig en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället. Du kommer att utveckla och förvalta infrastruktur i samverkan med andra aktörer för att resor och transporter ska fungera i hela Sverige.

Hos oss är förtroende och laganda viktigt och det leder till att du får en hög grad av individuellt ansvar, flexibilitet och utmanande uppgifter. Det ger dig också möjlighet att vidga ditt engagemang och utvecklas i din professionella roll.

Du kommer att få engagerade medarbetare och vara anställd på avdelningen för Stora Projekt - Teknik, miljö och fastighet.

Vi är resurser till investeringsprojekt inom Trafikverket och stöttar projekten med kompetens inom anläggning, digital projekthantering, installation (tekniska system), markförhandling och miljö. Vi söker nu en specialist inom ventilation.

I din roll är du:
. ett aktivt stöd till projektledningen
. med och ställer tekniska krav på anläggningen och verifierar att dessa uppfylls
. engagerad i projekteringsmöten och tillser gott samarbete med våra konsulter och entreprenörer
. engagerad i omvärldsbevakning nationellt och internationellt och deltar i standardiseringsarbeten samt utvecklingsprojekt

Du agerar rådgivare i tekniska frågor och är kunskapsbärare både inom ditt eget specialistområde samt områdets kopplingar till övriga områden för att skapa en integrerad helhet. Du stöttar projekten med din kunskap och deltar i projektets alla skeden från förstudie via projektering och byggskede till förvaltning.

Kvalifikationer
Du har en relevant ingenjörsexamen, eller erfarenheter som vi bedömer likvärdiga.

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av:
. att arbeta med ventilation i komplexa miljöer så som industri- och tunnelventilation
. val av systemlösningar, effektbehov, dimensionering, utredningar och strategier för ventilation
. miljöventilation och brandventilation, inklusive rökutsug/rökgasstationer
. brandventilation ur ett räddningstjänstperspektiv, exempelvis förhållande mellan övertryck och undertryck
. översiktlig utformning av ventilationstorn inklusive höjd, area och effektbehov

Som person är du självgående, flexibel och analytisk.

Eftersom Trafikverket jobbar med såväl svenska som utländska leverantörer är det viktigt att du kan förstå och uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Du har också kännedom om internationella regelverk, samt är införstått i både svenska och internationella regleringsformer.

B-körkort är ett krav för tjänsten. Tjänsten är placerad i Göteborg eller Stockholm. Ange vilken placeringsort du är intresserad av i din ansökan.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-01-21

Upplysningar

Enhetschef Camilla Rydén
010 123 1488

Saco Elin Bartsch
010-124 3143

ST Airi Larsson
010-123 6243

SEKO Per-Arne Utbult
010-123 2824
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga