Trafikverket · Publicerad 22 sept 2021

Som strategisk planerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Enhet Strategisk planering söker en strategisk planerare med god kunskap inom gods, logistik och infrastrukturplanering. Som strategisk planerare är du med och formar framtidens infrastruktur i Västsverige. Rollen är inriktad mot gods- och näringslivets transporter och du kommer att arbeta med strategiska gods frågor i hela regionen. Arbetet sker i nära samverkan med bl.a. näringsliv, godsoperatörer, hamnar, regionförbund och kommuner.

Som strategisk planerare ingår du i ett team om 11 personer där ni tillsammans tar fram strategier, bristanalyser och prioriterar i olika frågor som berör det statliga transportsystemet i Region Väst. Du får ett utvecklande och självständigt arbete samt möjlighet att vara med och påverka. Direktiv från regering och riksdag, samt transportpolitiska mål är viktiga utgångspunkter i arbetet med att identifiera vilka åtgärder som behöver genomföras i transportsystemet.

Exempel på arbetsuppgifter:
 • ansvara för att identifiera behov, brister och tillståndsförändringar i transportsystemet, med avseende på gods- och näringslivets transporter i Region Väst
 • delta eller hålla i godsnätverk samt godstransportråd
 • delta i projekt som ex. uppställningsplatser för väg och järnväg, farledsfördjupningar, nya slussar i Göta älv samt bärighetshöjningar på vägnätet
 • genomföra och delta i systemanalyser med inriktningen gods- och näringslivets transporter
 • ta fram underlag för beställning av åtgärdsvalsstudier och andra utredningar
 • kontaktperson mot bl.a. hamnar och Sjöfartsverket
 • delta i arbetet med framtagandet av nationella och regionala planer för transportsystemet, där du ansvarar för underlag kopplat till strategiska godsfrågor i Region Väst
Du arbetar på regional nivå för Trafikverkets Region Väst, som omfattar Västra Götalands, Hallands- och Värmlands län.

Kvalifikationer
Rollen kräver att du som person är självgående, har god analytisk förmåga och är lösningsorienterad. Då arbetet innebär mycket kontakt, både internt och externt, är det viktigt att du har lätt för att kommunicera och samarbeta. Vidare är det viktigt att du är van att självständigt driva ditt arbete framåt och tar egna initiativ.

Vi söker dig om har:
 • högskoleutbildning minst 240 hp med någon av inriktningarna logistik, teknik, samhällsplanering eller nationalekonomi, alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • flerårig erfarenhet inom gods- och logistikfrågor inom väg, järnväg eller sjöfart
 • goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
 • erfarenhet av trafik- och kapacitetsanalyser, samhällsekonomi och effektsamband
 • erfarenhet från arbete med infrastrukturplanering i tidiga skeden
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer sker via Skype och är planerade att genomföras 10 - 11/11.

Placeringsort: Göteborg.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-10-18

Upplysningar

Rekryterande chef Maria Zachariadis
0101231621

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Carmen Aulin-Rodén
0101232549

SACO Maria Sandberg
0101230406
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga