Trafikverket · Publicerad 20 juli 2020

Arbetsuppgifter
Som teknisk specialist byggnadsverk arbetar du i Trafikverkets stora projekt i södra och västra Sverige. Projekten befinner sig i olika skeden. Hässleholm-Lund, Göteborg-Borås samt Nya slussar i Trollhättan befinner sig i planskede medan Västlänken och Olskroken Planskildhet befinner sig i byggskede. Som specialist stödjer du projekten inom ditt kompetensområde inför upprättande av förfrågningsunderlag och senare med hänsyn till gällande kontrakt. Tjänsten ger dig också möjlighet att arbeta med strategisk utveckling av rutiner och regelverk samt att lägga grunden för och delta i Forskning och Innovation. Du kommer att ha möjlighet att bolla aktuella frågor med ett stort antal byggnadsverkare i olika delar av Trafikverkets verksamheter samt att delta i tekniknätverk. Tjänsten innebär ett dagligt samarbete med angränsande teknikområden, såsom geoteknik, bergteknik, hydrogeologi, Installation, miljö, fastighet med flera.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har utbildning till Högskoleingenjör/Civilingenjör mot Samhällsbyggnad/Väg- och vattenbyggnad med inriktning mot brokonstruktioner
  • har mångårig yrkeserfarenhet av arbete med upprättande av konstruktionshandlingar till brokonstruktioner i enlighet med Trafikverkets regelverk
  • har arbetat som specialist byggnadsverk, teknikansvarig eller uppdragsansvarig avseende byggnadsverk i tidiga skeden så som lokaliseringsutredningar, vägplaner eller järnvägsplaner
  • har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
  • har arbetat med att upprätta konstruktionshandlingar för tunnlar enligt Trafikverkets regelverk
  • har arbetat med att framställa arbetsritningar till stål eller betongkonstruktioner, tex armerings- eller stålritningar
Som person har du god förmåga att kommunicera med din omgivning och förmåga att förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt. Din samarbetsförmåga är god och du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är också noggrann och har god problemlösningsförmåga samt har förmåga att se helheten och ha förståelsen för att alla projektets skeden vid tillkomsten av ett byggnadsverk är viktiga för ett lyckat slutresultat.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-13

Upplysningar

Rekryterande chef Anna-Maria Edvardsson
0101230661

SACO Lennart Askling
0101231508

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga