Trafikverket · Publicerad 18 feb

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Söker du en nyckelroll i att skapa ett hållbart och effektivt transportsystem? Trafikverket söker en Trafikkoordinator till Region Väst!

Som Trafikkoordinator arbetar du med att följa, koordinera och informera om planerade investerings- och underhållsåtgärder i infrastrukturen inom Region Väst, särskilt i Göteborg med omliggande pendlingsstråk. Detta för att skapa optimala förutsättningar för genomförandet ur ett trafikperspektiv på kort- (0-1 år) och lång sikt (2-6 år). Du föreslår prioriteringar och efterfrågar/initierar analyser och konsekvensbedömningar när konflikter och risker för störningar identifieras.

Du kommer att samarbeta mycket med både Trafikverkets Infrastrukturprojekt och med våra partners inom Trafikkontoret Göteborgs Stad och Västtrafik. I det ingår omvärldsbevakning av trafikstörande händelser, t.ex. större evenemang.

Syftet är att medverka till upprätthållande av trafikanters och transportörers tillgänglighet till vägsystemet under kommande byggintensiva period i Göteborgsregionen där många projekt kommer påverka framkomligheten.

Du kommer att ingå i och leda grupper som tillsammans arbetar med samordning och koordinering av Trafikpåverkande åtgärder på Trafikverket och eventuellt med deltagare från kommuner och Västtrafik. Du är en viktig del i Trafikverkets samlade arbete med trafikpåverkande åtgärder (TPÅ-processen) inom både väg- och järnvägsområdet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning om minst 240hp (160p) inom samhällsbyggnadsteknik eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års relevant yrkeserfarenhet inom transportsystem
  • förstår hur Trafikverkets infrastrukturprojekt samspelar med övriga aktörers verksamhet och hur störningar i trafiksystemet kan minimeras
  • har förståelse för byggprocessen av ett infrastrukturprojekt liksom för olika trafikslags behov
  • har datorvana
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att arbeta med planering av transportsystem
  • har erfarenhet av trafik- och kapacitetsanalyser
  • har erfarenhet av nationella och regionala planer och planläggningsprocessen enligt väglagen
  • har kunskap och erfarenhet av att arbeta med samordning och koordinering av trafikpåverkande åtgärder
Du som söker är självgående och har vana att driva dina egna ärenden. Du har en god prioriteringsförmåga, med fallenhet att analysera och hantera komplex information och göra olika typer av hänsynstaganden. Eftersom rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, krävs det att du är duktig på att kommunicera, är lyhörd för andras behov och har lätt för att samarbeta med andra.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-02-27

Upplysningar

Rekryterande chef Inger Ranheim
0101231588

SACO Lennart Staberg
0101236506

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Raili Salminen
0101239253
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga