Trafikverket · Publicerad Igår 13:13

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du gör nytta för hela samhället och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur där alla medarbetare är pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 800 medarbetare och en omsättning på cirka 17 miljarder kronor.
Underhållsingenjör

Arbetsuppgifter
Som underhållsingenjör bedömer och beskriver du utifrån strategier det tekniska och funktionella tillståndet i signalanläggningen- utifrån ett regionalt perspektiv och behov.

Med beskrivet tillstånd som grund föreslår du olika åtgärder och beskriver effekterna av dessa på järnvägsanläggningen,
Föreslagna åtgärder används sedan som underlag för den nationella prioriteringen och planeringen av reinvesteringar.

Följande arbetsuppgifter ingår:
  • Bedömer och beskriver det tekniska och funktionella tillståndet i järnvägsanläggningen.
  • Tar fram underlagsanalyser och fångar upp behov av förbättringar i anläggningen.
  • Bidra med underlag om bristkomponenter i samarbete med Underhållsdistrikten.
  • Föreslår åtgärder i underhållsplanen på regional nivå.
  • Genomför en nationell prioritering av åtgärder ihop med övriga på enheten.
  • Följer upp effekten av genomförda åtgärder och initierar förändringar i underhållsverksamheten
  • Bidrar till att utveckla analysarbetet och förbättra den teknisk och funktionella tillståndsbedömningen inom signal.
  • Medverkar i och ansvarar för utredningsprojekt.
Du arbetar dessutom med övriga uppgifter inom sektionen såsom utredningar och upphandlingar.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med teknisk inriktning 180hp/120p eller motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Du har minst 2 års erfarenhet av underhåll på järnväg inom signal eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Du har god datorvana och kunskaper i Office paketet.

Meriterande är erfarenhet av ekonomiska kalkyler såsom LCC (Life cycle cost).

För att lyckas i den här rollen har du analytisk förmåga och har lätt för att samarbeta med andra och skapa bra relationer i samverkan samt att du arbetar självständigt inom ditt ansvarsområde.
Då tjänsten innebär många interna såväl som externa kontakter har du självklart även god kommunikativ förmåga.

Körkort B är ett krav.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2017-01-08

Upplysningar

Enhetschef Jan Toröd
010-123 1108

Saco Susanne Alemyr
010-123 3116

ST Stefan Kratz
010-124 1783

SEKO Urban Haglund
010-124 1702
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga