Trafikverket · Publicerad 13 mars

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vi har behov av en utredare som framförallt skall jobba med rätt- avgränsat väg- och järnvägsnät. Du skall självständigt utreda olika typer av förändringsärende, såväl på väg som på järnväg. Du ansvarar för att ta fram beslutsunderlag för att åstadkomma ett rätt avgränsat väghållningsansvar mellan statlig, kommunal och enskild väghållare utifrån samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning. Du representerar självständigt Trafikverket i olika sammanhang och för dialog med såväl allmänhet, andra myndigheter samt intern inom verket. Du koordinerar, leder och samordnar aktiviteter inom ramen för uppdraget. Utredningarna sker enl gällande riktlinjer och rutiner för området.

Du kan även tänkas jobba med åtgärdsvalsstudier och andra utredningar i mån av tid.

Utredningarna och åtgärdsvalsstudierna syftar bl.a. till att identifiera och rekommendera åtgärder som underlag till regionala planer och verksamhetsplan.

Huvudarbetsuppgifter:

. Utreda förändring av väghållaransvaret, ärenden där väghållaransvaret för allmänna och enskilda vägar kan ändras. Förändring enskild till allmän, allmän till enskild/kommunal, och kommunalt väghållaransvar - förändringar i det kommunala väghållningsområdet.

. Vanligt förekommande med interna och externa kontakter.

. Förbereda, utreda och deltaga i iståndsättningsåtgärder vid en indragning av väg.

. Ansöka om och företräda Trafikverket på lantmäteriförrättning.

. Utreda förändring av järnväg så som slopning, upphörande av underhåll, upplåtelse av anläggning, nedläggning och avveckling.

. Upprätta förslag till beslut för ovan angivna ärendetyper.

. Samråda ärenden - remisshantering, annonsering, möte med allmänheten, driva förrättningar, projektsidor på hemsidan, sköta kommunikationen osv.

. Medverka i arbetet med åtgärdsvalsstudier och andra typer av utredningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning med inriktning mot lantmäteri eller annan relevant akademisk utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har några års erfarenhet inom området som beskrivits ovan där du fått kunskap om järnvägssystemet eller vägsystemet
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenheter från arbete markförhandling, fastighetsbildning, samhällsplanering, rådgivning i förhandlingar, försäljning, köp eller värdering av fastigheter. Likaså om du har erfarenhet från Väg- eller Järnvägs anknuten verksamhet.
Som person är du strukturerad och har vana att arbeta med komplexa frågor där du på ett analytiskt sätt utvärderar olika alternativ för att komma fram till olika lösningar. Du har en god samarbetsförmåga och har en fallenhet för att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-20

Upplysningar

Seko Joakim Eliasson
0101233403

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Lennart Staberg
0101236506

Rekryterande chef Jörgen Ryding
0101236005
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga