Trafikverket · Publicerad 20 sept

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Utredare

Arbetsuppgifter
Trafikverket Region Väst söker en utredare som skall vara med och forma framtidens infrastruktur i Göteborgsområdet. Arbetet innebär bl.a. att analysera dagens järnvägssystem och ta fram förslag och lösningar på hur vi kan förbättra systemet. En viktig del i ditt arbete är att planera, driva och genomföra åtgärdsvalsstudier samt övriga projekt av komplex karaktär.

I din roll leder du och deltar i projekt och arbetsgrupper med aktörer i och utanför Trafikverket såsom regioner, trafikhuvudmän och konsulter.

Viktiga verktyg i ditt arbete kan vara simuleringsmodeller, åtgärdsvalsstudiemetodiken och samhällsekonomiska effektbedömningar.

Kvalifikationer
Du har Högskoleexamen om 180 hp inom samhällsbyggnad, väg och vatten alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.

Du har minst 2-3 års erfarenhet av utredningsarbete inom järnväg. Det är meriterande om du har erfarenhet av samhällsekonomisk analys av infrastrukturåtgärder samt om du har arbetat med åtgärdsvalsstudier.

Vi söker dig som är resultatorienterad och har en god samarbetsförmåga. Du är kreativ och din problemlösande analysförmåga är god. Du är pedagogisk och kommunicerar på ett tydligt sätt.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-14

Upplysningar

Enhetschef Maria Zachariadis
010-123 1621

Saco Bengt Palm
010-123 7822

ST Monica Friebe
010-123 9119

SEKO Per-Arne Utbult
010-123 2824
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga