Trafikverket · Publicerad 7 apr 2021

Som Verksamhetssamordnare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsamordnare stödjer du avdelningens chefers leveranser som innefattar ansvar för nationell operativ ledning, övervakning av järnvägsanläggningen samt initiering av felavhjälpning samt eldriftledning i hela Sverige. Verksamheten leds operativt av en avdelningschef med tre underställda chefer och avdelningen består av ca 160 anställda spridda på olika orter i landet. Avdelningen har ett uppdrag inom den nationella krisledningen och i rollen som verksamhetssamordnare förväntas du vid krisledning kunna agera som stabschef eller krisledare. Du stödjer och administrerar avdelningens rapportering, riskhantering och leveransuppföljning och bidrar med struktur och ordning och reda. Du samordnar uppdrag inom avdelningen och med andra avdelningar. Du leder självständig dina uppdrag för att stödja avdelningens leverans. Rollen som verksamhetsamordnare kräver förmåga att kunna se både detaljer och helheter. God kommunikationsförmåga är en självklarhet. Du utför ditt arbete i nära samråd med och rapporterar till avdelningschefen för trafikledning nationellt och du ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vem är du?

Som medarbetare och verksamhetsamordnare i Trafikverket skapar du tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat, skapar struktur och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar samarbete och ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som:
  • har minst en högskoleutbildning eller KY utbildning inom ett för tjänsten relevant område alternativt annan utbildning tillsammans med aktuell erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
  • har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att leda projekt och uppdrag i en större organisation eller myndighet med nära samverkan av många aktörer
  • har egen erfarenhet av dygnet runt baserat operativt arbete i en större organisation eller myndighet.
  • har aktuell och relevant arbetserfarenhet av risk och krishantering.
  • har aktuell erfarenhet av att driva förändringsarbete i en större organisation/myndighet
  • har svenskt körkort för manuellt växlad personbil
  • har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du:
  • har arbetserfarenhet av budget- verksamhet och personalansvarsfrågor
  • har aktuell och relevant arbetserfarenhet av att förbereda, genomföra och utvärdera yrkesutbildning och kontinuerlig fortbildning.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

intervjuer via Skype är planerade till 18 och 19 maj

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-04-27

Upplysningar

Rekryterande chef Robert Thoor
0101244495

ST Bengt Gruvman
0101231346

SACO Johnny Larsson
0101243251

SEKO Sain Berglöv
0101241880
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
27 apr 2021
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga