Försvarsmakten · Publicerad 5 mars

Markverkstäderna (MvE) är en enhet med cirka 800 medarbetare, som har verksamhet på 23 orter inom Sverige. MvE lämnar tekniskt systemstöd och utför huvudsakligen underhåll på Försvarsmaktens mark- och flygbasmateriel men har även externa kunder. Detta innebär underhåll i form av tillsyner, modifieringar och inte minst reparationer. Även tillverkning och demontering/skrotning ingår i Markverkstädernas uppdrag.Markverkstäderna är certifierade enligt ISO 9001 och ackrediterade enligt ISO 17020. Markverkstäderna är även ackrediterade att utföra tryckarbeten och innehar certifikat för kylarbeten.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i enhetens ledningsgrupp, där du är föredragande i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor (KMA). Befattningen är som avdelningschef för KMA, med sex medarbetare. Som chef för KMA-avdelningen har du personalansvar för avdelningens medarbetare. Du är tillika enhetens kvalitetschef och verkar för ständiga förbättringar i enlighet med enhetens mål och visioner. Du vidmakthåller och utvecklar enhetens verksamhetsledningssystem, inom ramen för FMTS verksamhetsledningssystem. Du ansvarar för att verksamhetsledningssystemet lever upp till standarden ISO 9001 och övriga tillämpliga krav.

Dessutom ingår, bland annat, att;
 • Delta i FMTS gemensamma kvalitetsarbete, under styrning av FMTS kvalitetschef
 • Ansvara för enhetens interna revisionsverksamhet
 • Leda Markverkstadsledningens periodiska genomgång
 • Utforma förslag till kvalitetsplaner och revisionsplaner
 • Genomföra leverantörsuppföljning
 • Genomföra internutbildningar
KVALIFIKATIONER
 • Eftergymnasial utbildning inom kvalitetsområdet - eller liknande utbildning
 • Utbildning och erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledningssystem (ISO 9001)
 • Revisionsutbildning och erfarenhet av revisionsverksamhet
 • Projektutbildning och/eller erfarenhet av att arbeta i projektform
 • Tidigare erfarenhet från chefsbefattning med personalansvar
 • B-körkort
MERITERANDE
 • Erfarenhet av att arbeta med miljöledningssystem (ISO 14001)
 • Kunskap om lagar och krav inom arbetsmiljöområdet
 • Erfarenhet av att leda utbildning
 • Erfarenhet av produktionssystem, verkstadsdrift och materielunderhåll
 • Förtrogen med den verksamhet som bedrivs inom Försvarsmakten eller försvarssektorn
 • Kunskaper i förbättringsarbete (LEAN)
PERSONLIGA EGENSKAPER/FÖRUTSÄTTNINGAR

Som person ser vi att du behöver vara noggrann, analytisk och strukturerad. Du är bekväm i din chefsroll och har erfarenhet av att leda. Du äger en hög grad av kvalitetsmedvetande, beträffande arbete med mål och kravstandarder. Du har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Vidare äger du ett stort mått av integritet och arbetar gärna självständigt och tar egna initiativ. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra och har en mycket god samarbetsförmåga. Att uttrycka dig väl, i såväl tal som skrift, är för dig naturligt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om tjänsten

Befattningen är en civil tjänst som inleds med 6 månaders provanställning. Resor med övernattning förekommer.

Befattningen är direkt underställd chefen för Markverkstadsenheten men lyder under FMTS kvalitetschef avseende FMTS kvalitetsfunktion.

Placering är vid Markverkstadsenhetens ledningsfunktion vid FMTS i Halmstad.

Upplysningar kan lämnas av:

Chefen för Markverkstadsenheten, Per Öster, per.x.oster@mil.se, 072-351 19 42
FMTS kvalitetschef, Conny Johansson, conny.c.johansson@mil.se, 070-378 23 09

Fackliga representanter, 035-266 20 00
SACO: Nermina Dzanic
OFR-S: Roland Kramer
SEKO: Jörgen Jansson
OFR-O: Anders Norén

Övrigt

Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämplig för denna befattning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda och soldater i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga