Försvarsmakten · Publicerad 1 aug

Amfibieregementet "AMF1" leder en manöverbataljon och två kompanier med heltids- och deltidsanställd personal samt två hemvärnsbataljoner med frivillig personal. Förbandet är ett markstridsförband som förflyttas främst med stridsbåtar. På förbandsbaserna och dess anslutande övningsfält runt om i skärgården övar, tränar och utbildas förbandet mot att verka där vatten möter land; en skärgård, ett floddelta, en hamn.

2.amfibiebataljonen är idag en av försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Vid bataljonen tjänstgör yrkesofficerare, reservofficerare samt krigsplacerade soldater. 2.amfibiebataljonen består av sex kompanier; ett ledningskompani, ett kustjägarkompani, tre amfibieskyttekompanier, ett underhållskompani. Bataljonen är ständigt beredd att genomföra både nationella- och internationella insatser, vilket förutsätter att vi kan verka i en mängd olika miljöer; öken, vinter, djungel, etc. Mellan uppdrag utbildas, tränar och övar bataljonen tillsammans med andra förband likväl nationellt som internationellt.

201.ledningskompaniets uppgift är att upprätta, betjäna, skydda och underhålla stabs- och u-platser, upprätta yttäckande samband och genomföra min- och ammunitionsröjning på och under ytan.

Utlysta tjänster
AMFIBIEPIONJÄRSPLUTONEN

Amfibiedykare (OR1-4)

Vem är du?
Tjänstgöring på 2.amfibiebataljon innebär att du i grunden är amfibiesoldat och att du löser grundläggande soldatuppgifter på ett föredömligt sätt. Arbetet som amfibiedykare ställer krav på att lösa uppgifter under alla tänkbara förhållanden, både i vattnet och på land. Tjänsten ställer mycket höga krav på noggrannhet, förtroende och vilja. En amfibiedykare ska vara fysiskt vältränad, psykiskt stabil, händig och uthållig. En förutsättning för att klara av utbildningen till amfibiedykare är att du som söker inte kommer med allvarliga skador eller sjukdomar.

Krav för anställning
  • Genomförd GMU/värnplikt med godkänt betyg.
  • 6 månaders tjänstgöring i Försvarsmakten.
Anställning
VARAKTIGHET/ANSTÄLLNING
Heltidstjänstgöring/kontinuerlig tjänstgöring.
Tidsbegränsad anställning med 6 års kontrakt. 6 månaders provanställning tillämpas vid nyanställning.

Tillträde
Anställning påbörjas i januari 2017 med befattningsspecifik utbildning mot amfibiedykare.

Placering
Haninge garnison AMF1/2.amfibiebataljonen/201.ledningskompaniet.

Lön
Enligt avtal.
Grundlön 18 000 kr - 23 750 kr, uppsägningstid 1-2 månader.

Ansökan
DOKUMENT ATT BIFOGA I DIN ANSÖKAN
  • Personligt brev
  • CV med referenser
  • Intyg på betyg och utbildningsbevis
Sista datum för ansökan
Urval kommer ske löpande och du som sökande kommer få information så fort som möjligt om du kallas till kompletterande prövning eller ej innan sista ansökningsdagen 2016-09-30.

Kompletterande prövning
Kompletterande prövning med fystester och intervjuer kommer genomföras under två dagar v.640. Mer information angående den kompletterande prövningen delges de som kallas.

Kontakt
Upplysningar om tjänsterna kan lämnas av

Lt Måns Svensson
072-161 69 00
mans.svensson@mil.se

Facklig representant OF Amf
of-amf@mil.se

Personalenheten på 2.amfibiebataljonen
amf1-rekrytering@mil.se

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga