Försvarsmakten · Publicerad 14 jan

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1400 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.

FMTIS Systemenhet har verksamhet på flera orter i landet med enhetsledningen stationerad i Hästveda. Huvudsakliga arbetsuppgifter för FMTIS består i att bistå HKV och FMV vid ombyggnader i FM telenät, producera förbindelser både för nationell och internationell verksamhet, utöva rollerna som Tekniskt ansvarig och Teknikledare för FM Lednings- och marktele-system samt inventera och redovisa teleteknisk materiel och dokumentation.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du skall som sektionschef skapa förutsättningar för sektionens medarbetare att lösa ställda uppgifter genom ett utvecklande ledarskap.
Detta genomför du bland annat genom,
 • leda sektionens verksamhet mot uppsatta mål
 • planera sektionens verksamhet så att resursbrist eller aktivitetskonflikt undviks
 • hantera, vårda och coacha varje medarbetare utifrån dennes individuella förutsättningar
 • företräda arbetsgivaren avseende HR-ärende.
 • upprätthålla en god arbetsmiljö fysiskt och psykosocialt
 • tillse att givna order och bestämmelser följs
 • rapportera status och uppnådda resultat till avdelningsledning
 • genomföra medarbetarsamtal minst en gång per år med direkt underställd personal
 • genomföra lönesättande samtal och lönesamtal inför lönerevision
 • Deltaga i arbetet med avdelningens ekonomi genom framtagning av budgetunderlag samt uppföljning och prognos av innevarande budget.
 • ta fram sektionens utbildningsbehov inför utbildningsdialog samt följa upp personalens utbildningsstatus
 • utveckla sektionens förmåga att lösa ställda uppgifter på sikt (2 år)
 • svara för att arbetsplatsträffar genomförs
 • stimulera och skapa förutsättningar för ständigt förbättringsarbete inom egen sektion
Kvalifikationer
 • Systemingenjör med teleteknisk bakgrund samt personalledande erfarenhet.
 • Vara väl insatt i försvarsmaktens materielprocesser, inneha arbetslivserfarenhet från olika befattningar inom förvaltning av tekniska system.
 • Du skall ha god kännedom om försvarsmaktens ledningssystem
 • B-körkort är ett krav.
Meriterande
 • Det är meriterande att ha god kännedom om försvarets telenät och flygvapnets ledning och infrastruktur.
 • Tjänstgöring på HKV och/eller något av Teknikkontoren är meriterande.
Tjänsten innebär att du behöver ett brett kontaktnät inom försvarsmakten, ha god förmåga att kommunicera både med ledningspersonal samt tekniker.

Förmåga att leda och driva både möten och arbeten avseende ovanstående arbetsuppgifter.

Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Tjänsten medför resor både över dagen men också längre perioder.
Tjänsten är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning (gäller ej anställd personal inom FM).
Tillträde Enligt överenskommelse dock senast 2019-08-01
Arbetsort Berga
Befattningen är civil

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta C Vidmakthållandeavdelningen, Bertil von Quanten, 010-823 21 58. För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta HR-generalist Emma Eriksson, 019-39 35 00 (växel).

Fackliga kontaktpersoner vid FMTIS är:
SACO Pär-Erik Lohman
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Anders Wallinder
SEKO Matz Felix.
Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00.

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-17.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1400 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga