Specialpedagogiska skolmyndigheten · Publicerad 31 okt

Specialpedagogiska skolmyndigheten står just nu inför ett spännande utvecklingsarbete med en tydlig målbild. Vi strävar efter att vara en erkänd kunskapsaktör, en ledande utvecklingsaktör, en förebyggande stödaktör och en pådrivande rättighetsaktör.

Om arbetsplatsen

Som chef för verksamhetsområde Specialskola blir du en viktig del i detta arbete som syftar till att alla barn, elever och vuxenstuderande ska nå målen med sin utbildning oavsett funktionsförmåga. Verksamhetsområde Specialskola inrättas den 1 januari 2019 som ett led i ett myndighetsövergripande förändringsarbete. Området omfattar myndighetens tio specialskolor, Hälso- och sjukvårdsenheten, Skolstödsenheten och Skolutvecklingsenheten och 600 medarbetare och elever. Vi ser gärna placering vid vårt huvudkontor i Härnösand men beroende på sökandes kvalifikationer kan annan placering vara aktuell. Även om vi använder moderna verktyg för arbete och möten på distans som video och Skype så kommer befattningen att innebära frekventa resor.

Våra specialskolor vänder sig till elever med olika funktionsnedsättningar och som har behov av en anpassad lärmiljö efter deras förutsättningar.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete.

Arbetsuppgifter

Som chef för verksamhetsområdet ingår du i myndighetens ledningsgrupp och har det yttersta ansvaret, under generaldirektören, att nå verksamhetsområdets långsiktiga mål och målen enligt verksamhetsplan. Du är myndighetens skolchef enligt skollagen där du har ansvar för att driva och utveckla verksamheten inom specialskolan.

Förutom skolverksamheten ingår förskoleklass, fritidsverksamhet och boende i området. Även teckenspråksutbildning till olika målgrupper ingår: för syskon till personer som är döva eller barn med hörselnedsättning, för barn som har föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning samt, för deltidselever och fjärrundervisning. Myndighetens ambition är att uppnå bästa möjliga resultat i en trygg miljö för eleverna i specialskolorna. För att uppnå det bedriver vi ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.

Vår styrfilosofi är tillitsbaserad styrning och ledning i syfte att öka kvaliteten i verksamheten och göra skillnad för våra målgrupper.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Vi söker dig som har
  • examen från högskola eller universitet inom ett område som är relevant för Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  • dokumenterad erfarenhet av ledarskap i komplexa och kunskapsintensiva organisationer.
  • dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet genom andra underställda chefer.
  • dokumenterad erfarenhet av arbete i ledningsgrupp.
Det är meriterande om du dessutom har dokumenterad erfarenhet av att vara chef i offentlig förvaltning, gärna inom skolväsendet. Det är även värdefullt om du har kunskap i, eller vilja att lära dig, svenskt teckenspråk.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person trivs du med att arbeta i en verksamhet som är i ständig utveckling och har förmågan att hålla i och hålla ut. Du är tillgänglig och prestigelös, med en god förmåga att söka lösningar tillsammans med andra. Du har lätt för att se helheten och har en förmåga att prioritera. Du är ansvarstagande och agerar när det behövs. Vi ser gärna att du är nyfiken och villig att utveckla nya förmågor. Du är bra på att kommunicera och har en hög förmåga att skapa engagemang och drivkraft genom att delegera ansvar och använda dig av dina medarbetares kompetens, i ord och handling.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga