Trafikverket · Publicerad 14 juni 2021

Som enhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Vill du ta chansen att kombinera ledarskap och samhällsviktiga projekt? Vi söker en enhetschef med goda ledaregenskaper som har ett genuint intresse för samhällsutvecklingen.

Som chef för Enheten Väg i Distrikt Mitt har du personal-, verksamhets- och budgetansvar där du leder ca 15 medarbetare i rollerna projektledare och projektingenjör. Inom enheten hanteras årligen ett 30-tal projekt till en volym om ca 300 miljoner kronor. Du ingår i distriktets ledningsgrupp och rapporterar direkt till distriktschefen.

Det som står högt på din agenda är att utveckla en aktiv projektstyrning, engagerade kundrelationer och aktivt arbete med klimatfrågor där FN:s klimatmål står i fokus. Du strävar mot en kultur som bygger på ett högt säkerhet- och arbetsmiljötänk samt agerar ombud och kontakt med leverantörer på olika nivåer för att få framdrift i projekten.

Du kan lätt ta till dig våra värderingar pålitlig, engagerad och modig och omsätta det i verksamheten. Tillsammans med dina medarbetare ska du få verksamheten att fungera så effektivt som möjligt och säkerställa att alla som nyttjar vårt kommunikationsnät kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Ditt ledarskap präglas av öppenhet och tron på individens förmåga där du skapar goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina uppdrag. Du kommer att ha en geografisk spridd organisation där det är viktigt i din roll som ledare att vara lyhörd, skapa engagemang och motivera dina medarbetare.

Vill du vara med och göra Sverige närmare? Då är det här jobbet för dig!

Kvalifikationer
Vem är du?

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar, ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som
  • har universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller teknik. Alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har relevant erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål
  • har erfarenhet av prognostisering och uppföljning
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av bygg- och anläggning
  • har chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Skypeintervjuer är planerade enligt preliminär tidplan v. 34.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-07-31

Upplysningar

Rekryterande chef Michael Hillring
0101233829

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga