Försvarsmakten · Publicerad 9 sept

31. Bataljon är en lätt skyttebataljon med luftburen förmåga. Bataljonens soldater är jägaruttagna med mycket hög fysisk och psykisk uthållighet. Bataljonens huvuduppgift är strid till fots på djupet av motståndarens gruppering.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som soldat på bataljonens kontinuerligt tjänstgörande granatkastarpluton är du en del i bataljonens förmåga till indirekt eld. Plutonen använder både burna och fordonsdragna granatkastarpjäser, vilket ställer stora krav på din fysik. Med bataljonens tyngsta vapensystem understödjs skvadronens övriga manöverenheter. Du kommer även att vara understödsskytt, förare eller sjukvårdare på din grupp. Utöver granatkastartjänsten kan plutonen användas som skyttepluton i anfalls-, försvars- och fördröjningsstrid.

Skvadronen:
311. skvadron är 31. Bataljons kontinuerligt tjänstgörande skytteskvadron. Skvadronen består av tre skytteplutoner, en stab- och trosspluton med spanings-, prickskytte- och UAV-förmåga samt en granatkastarpluton. Skvadronen utvecklas likt övriga bataljonen mot luftburen förmåga.

Vem är du?
Du som soldat är disciplinerad och tål en hög arbetsbelastning. Din sociala förmåga gör även att du fungerar bra din grupp, du fungerar bra i strid och har inga problem med stress. Nyckelegenskapen hos dig är förmågan till tempoväxling. Du tar ansvar för din egen fysiska status och vill ha ett utmanande arbete.

Krav:
 • Svenskt medborgskap
 • Godkänd grundutbildning och befattningsutbildning: GMU+BFU eller värnplikt.
 • Minst 12 månaders tjänstgöring som soldat i FM
 • Uppfyller bataljonens fyskrav
 • Godkänd registerkontroll
Önskvärda kvalifikationer:
 • Granatkastarutbildning
 • Tidigare erfarenhet av markstrids- och jägarförband
 • Relevanta förarbevis
 • Utbildning i relevanta vapen- och sambandssystem
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform: GSS/K. Anställningen är tidsbegränsad och varar i sex till åtta år med en möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år.

Arbetsort: Karlsborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning

Dokument att bifoga ansökan
 • Personligt brev med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning både civilt och militärt
 • CV med referenser
 • Betyg från internationell tjänstgöring
 • Annan meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet
 • Körkort och militära förarbevis
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Emma Svensson, S1 31.Bataljon
vxl. 0505-45 10 00, K3-31Bat-S1@mil.se

Facklig representant:
Officersförbundet, Mats Jansson, 0505-45 10 00
SEKO, Kenny Hägg, 0505-45 10 00
OFR/S, Britt-Marie Johansson, 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast: 2016-10-11

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Vi erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en bra balans mellan arbete och privat. Öppenhet, resultat och ansvar är våra ledord.

Försvarsmakten vill ta tillvara de kvaliteter som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Läs mer på www.forsvarsmakten.se

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget